Vụ Bản tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

07:03, 08/03/2012
Cán bộ Phòng TN và MT huyện Vụ Bản rà soát quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của các xã, thị trấn.
Cán bộ Phòng TN và MT huyện Vụ Bản rà soát quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của các xã, thị trấn.

Những năm qua, huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp quản lý, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất trong phát triển kinh tế. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng đất công ích. Các vụ vi phạm giao đất trái thẩm quyền, hạch toán sai tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Tam Thanh, Thị trấn Gôi đã được điều tra, kết luận sai phạm. Việc ra quyết định thu hồi 38.474,7m2 đất công ích của 2 xã Tam Thanh và Kim Thái để giao cho Cty TNHH Điện Thông khi chưa được ngành chức năng thẩm định, phê duyệt đã được tập trung khắc phục, xử lý. Từ năm 2005, toàn bộ diện tích 14.233.475m2 đất công ích của các xã, thị trấn trong huyện đã được đưa vào khai thác. Trong đó, 13.520.961m2 do UBND các xã, thị trấn quản lý đã được tổ chức đấu thầu, giao khoán công khai cho các cá nhân, tổ chức sản xuất. Năm 2011, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã tiến hành rà soát lại quỹ đất và hiệu quả sử dụng đất, tổng hợp, phân tích và xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Huyện tiến hành dồn điền đổi thửa 11.404ha đất nông nghiệp theo hướng tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phấn đấu mỗi hộ dân còn 1-2 mảnh ruộng, quy hoạch gọn diện tích đất công đang rải rác, phân tán vào một khu tập trung để thuận lợi trong quản lý và có quỹ đất phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng. Các xã, thị trấn đều xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có quy mô phù hợp với từng thôn, đội để thuận lợi với tập quán canh tác của địa phương. Trên cơ sở đất nông nghiệp đã quy hoạch liền vùng, các xã sẽ thuận lợi trong việc đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn trong huyện chú trọng thực hiện quy hoạch và quản lý đất phục vụ phát triển công nghiệp. Năm 2011, trên tổng diện tích 2.621ha đất phi nông nghiệp của toàn huyện, các xã, thị trấn đều nghiên cứu lập dự án xây dựng các điểm, CCN theo chỉ tiêu mỗi xã phải có ít nhất một điểm CN-TTCN quy mô từ 1,5 đến 2ha do huyện đề ra. Tại những điểm quy hoạch phát triển công nghiệp, khi các doanh nghiệp có nhu cầu, các cấp chính quyền đều tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm tiếp cận và đưa vào sử dụng hiệu quả quỹ đất. Tại xã Liên Minh, UBND xã đã tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng trên toàn bộ diện tích 1.026ha đất tự nhiên, từ đó đưa ra phương pháp điều chỉnh mô hình sử dụng đất theo hướng hiệu quả nhất. Theo đó, xã đã lập quy hoạch đến năm 2015, giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp từ 696,03ha xuống 684,48ha và tập trung xây dựng thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại. Phát huy thế mạnh của vùng trồng rau truyền thống, xã xây dựng 2 khu vực sản xuất giống rau tại thôn Hào Kiệt, Liên Hòa với tổng diện tích 19ha và một cánh đồng trồng rau sạch tại thôn Lương Kiệt với diện tích 6ha. Xã quy hoạch liền vùng 11 khu vực chăn nuôi, nuôi thủy sản với tổng diện tích 41,86ha theo quy mô trang trại nhằm giảm nhanh số hộ chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, phân tán, xen kẽ trong khu dân cư, đồng thời quy hoạch, tạo quỹ đất để xây dựng hệ thống 5,08km thủy lợi nội đồng phù hợp với quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ngoài ra, xã đã quy hoạch đất để đầu tư xây dựng CCN trong giai đoạn hai với tổng diện tích 4,8ha. Tại xã Minh Tân, từ kết quả điều tra, khảo sát hiệu quả sử dụng 693,19ha đất tự nhiên trên địa bàn năm 2011, nhận thấy người dân được sở hữu diện tích quỹ đất nông nghiệp lớn (510,29ha) nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, xã đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng phát triển các ngành chăn nuôi tập trung, nuôi thủy sản quy mô lớn để tạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Xã đã quy hoạch xây dựng 6 khu vực phát triển kinh tế trang trại với tổng diện tích 119,7ha, trong đó khu vực nhỏ nhất 3ha, khu vực lớn nhất 54ha. Diện tích trồng màu, sản xuất cây vụ đông cũng được quy hoạch tập trung vào 7 vùng với tổng diện tích 1.028.650m2 tại các thôn Tân Lập, Lúa Đò, Vân Tập, Hoàng, Chiều, Thượng, Hạ. Xã cũng quy hoạch 5,45ha đất để xây dựng CCN trong 2 giai đoạn để khuyến khích các hộ đầu tư sản xuất theo quy mô tổ hợp và doanh nghiệp. Hiện tại, nhiều địa phương trong huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com