Huyện ủy Trực Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

08:06, 03/06/2022

Với việc tập trung các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, thời gian qua Huyện ủy Trực Ninh đã phát huy những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sai phạm, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) hôm nay.  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) hôm nay.

Đồng chí Dương Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cổ Lễ cho biết: Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một hoạt động quan trọng, hàng năm, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, năm 2021, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, các quy định của Đảng; công tác quản lý, giáo dục, đóng đảng phí và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua giám sát, Đảng ủy nhận thấy các cấp ủy Đảng cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm được giao. Bên cạnh đó, việc giám sát thường xuyên trở thành kênh thông tin quan trọng giúp Đảng uỷ bám sát tình hình dư luận, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân, không để điểm “nóng” phát sinh. Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thường xuyên dự sinh hoạt, họp với các chi bộ. Các chi bộ đã phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, thường xuyên giám sát các hoạt động ở cơ sở. Qua việc tham dự các kỳ họp, các Đảng ủy viên đã theo dõi, giám sát hoạt động của các chi bộ, đảng viên trong đơn vị phụ trách; hàng tháng, hàng quý đều chủ động báo cáo tình hình với Đảng ủy thị trấn có phương án xử lý kịp thời, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh Đồng chí Phạm Văn Đê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trực Ninh cho biết: “Hàng năm, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ huyện và từng loại hình tổ chức Đảng trên địa bàn. Trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý... UBKT Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. 

Năm 2021, cấp ủy Đảng các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức Đảng và 8 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 5 tổ chức Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV; 2 tổ chức Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kiểm tra 5 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cấp ủy cơ sở trên địa bàn thị trấn cũng đã kiểm tra 14 tổ chức Đảng về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; 3 đảng viên việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, kết luận 21/21 tổ chức Đảng, 7/8 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 1 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, đã yêu cầu khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót. UBKT Huyện ủy cũng đã tổ chức kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng và 5 UBKT đảng ủy cơ sở. UBKT Huyện ủy kiểm tra 5 đảng ủy và 5 UBKT đảng ủy cơ sở; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 9 chi bộ. Qua kiểm tra, kết luận, 3 đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và 9 chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, chiếm 85,7%; 2 đảng ủy, UBKT đảng ủy thực hiện chưa tốt, đã yêu cầu khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm theo quy định. Về thi hành kỷ luật của Đảng, năm 2021 cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và UBKT Huyện ủy đã xem xét, xử lý vi phạm đối với 73 đảng viên; trong đó đã thi hành kỷ luật 65 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt Đảng đối với 12 đảng viên... Đến nay, không có trường hợp nào khiếu nại về thi hành kỷ luật.

Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Huyện ủy Trực Ninh đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, Huyện ủy Trực Ninh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp tập trung tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt 100% chương trình năm 2022 đề ra; chủ động phối hợp với các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong thực hiện. Thường xuyên duy trì nền nếp công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và công dân theo đúng quy định. Giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng những đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com