Huyện ủy Trực Ninh chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên

08:11, 18/11/2021

Có dịp tham dự buổi học tập nghị quyết lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại xã Trung Đông, chúng tôi cảm nhận được không khí nghiêm túc, tập trung của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Với hơn 500 đảng viên sinh hoạt ở 27 chi bộ, để học tập nghị quyết, Đảng ủy, UBND xã bố trí thiết bị kỹ thuật, đường truyền internet tại hội trường nhà văn hóa xã đảm bảo tốt các điều kiện học trực tuyến cũng như phòng, chống dịch bệnh. Nhờ việc tổ chức học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, Đảng ủy xã đã mở rộng thành phần triệu tập đảng viên của các chi bộ đến hội trường nhà văn hóa để trực tiếp lắng nghe các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cấp hoặc báo cáo viên Trung ương truyền đạt, qua đó đưa việc học tập, quán triệt các nghị quyết đạt hiệu quả cao. Sau hội nghị, Đảng ủy xã nhanh chóng triển khai chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện để Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí Phạm Đình Thạch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, việc quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã giúp cán bộ, đảng viên trong đảng bộ luôn có thông tin chính thống, định hướng rõ ràng về tư tưởng chính trị, nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, vận động gia đình, nhân dân tránh việc chia sẻ với nhau những thông tin không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xấu, độc, sai sự thật ảnh hưởng đến cộng đồng. 

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện Trực Ninh.
Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện Trực Ninh.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên, hàng năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trực Ninh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy giao Trung tâm Chính trị huyện trong đào tạo, bồi dưỡng tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để nâng cao công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Trung tâm đã đề xuất với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt, học tập nghị quyết do Trung ương hoặc tỉnh tổ chức và kết nối trực tuyến đến đảng bộ các xã, thị trấn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chính trị huyện mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng cho 201 học viên; 2 lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới với 155 học viên; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, mở 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cán bộ, hội viên ở cơ sở; mở lớp cập nhật kiến thức đối tượng 5 cho các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với HĐND huyện mở lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND xã, thị trấn với trên 200 học viên; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; giáo dục chủ nghĩa yêu nước và nâng cao đạo đức cách mạng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới trong tình hình hiện nay cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và học sinh khối THPT với số lượng lớn  học viên tham gia; Phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở 1 lớp Trung cấp lý luận Chính trị -  Hành chính với 56 học viên tham gia; Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT, Trung tâm GDTX, Trường Trung cấp nghề mở lớp bồi dưỡng chính trị hè hằng năm cho trên 2.517 cán bộ quản lý, giáo viên. Với những kết quả tích cực từ công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đã tạo nên sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm của huyện có bước chuyển tích cực. Năm 2020, có 1.114 đảng viên, chiếm (14,08%) xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6.796 đồng chí (chiếm 76,73) xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về chất lượng tổ chức cơ sở đảng, toàn huyện có 72 tổ chức cơ sở đảng, dự xếp loại 71 tổ chức cơ sở đảng (gồm 25 đảng bộ và 46 chi bộ); 1 tổ chức cơ sở đảng mới thành lập chưa xếp loại. Trong đó, 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 59 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền và 23 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Trực Ninh cho biết: “Xác định nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải bắt đầu từ việc đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức. Vì vậy, trong thời gian tới Ban Tuyên giáo sẽ bám sát các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy để phối hợp với cấp ủy cơ sở định hướng, hướng dẫn và đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện”. Ban Tuyên giáo huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp tới cán bộ, đảng viên đảm bảo chất lượng, đúng, đủ thành phần và thời gian theo quy định. Tham mưu tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, chất lượng đánh giá đúng thực tế, bổ sung những vấn đề lý luận trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong huyện./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com