Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng

07:11, 05/11/2020

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt hoạt động công tác biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tuyến biển của tỉnh.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám chữa bệnh cho bà con nhân dân xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).
Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám chữa bệnh cho bà con nhân dân xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).

Để nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Các đơn vị BĐBP tỉnh duy trì nền nếp công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, đặc biệt là các buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng hàng tuần, hàng tháng, góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, ý thức khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT trong từng nhiệm vụ như: Huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ công tác biên phòng, công tác vận động quần chúng hay trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhiệm vụ SSCĐ; chú trọng vận dụng sáng tạo các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT phù hợp với thực tế địa bàn và đặc thù hoạt động. Đồng thời Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và đăng ký cam kết thực hiện những công việc cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh.

Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT trong các hoạt động của lực lượng BĐBP tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động công tác biên phòng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Một trong những nội dung cụ thể hóa CTĐ, CTCT được các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian qua là đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của địa phương gắn với tuyên truyền về tình hình biển, đảo, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Xác định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên khu vực biên giới biển là cơ sở để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, cán bộ vận động quần chúng các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các đơn vị còn tích cực tham gia thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, gắn kết tình quân dân như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, tham gia phòng chống dịch bệnh, giúp dân phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thông qua việc triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đẩy mạnh thực hiện các phong trào, mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn..., góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, giữ vững bình yên địa bàn. Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp xây dựng 3 nhà tình nghĩa; tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn trong đợt phòng chống dịch COVID-19 với 30 suất quà, cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 428 lượt đối tượng chính sách. Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm: các đơn vị đã đấu tranh kết thúc 1 chuyên án về ma túy, 26 kế hoạch nghiệp vụ; bắt 16 vụ/19 đối tượng phạm tội về ma túy; 3 vụ/3 đối tượng vận chuyển pháo trái phép; 4 vụ/20 đối tượng đánh bạc; thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 5,715 gam hê-rô-in, 11,9kg pháo...

Với việc tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, lực lượng BĐBP tỉnh đã xây dựng được “trận địa” tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ, từ đó tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của lực lượng BĐBP tỉnh, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com