Tuyên truyền sâu rộng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

07:04, 19/04/2019

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Văn bản số 90-HD/BTGTW, hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019). Theo đó, công tác tuyên truyền nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, góp phần thực hiện ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa.

Việc tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng… Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Tôn vinh, tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, Di chúc nói riêng.

Tại Văn bản số 90-HD/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các ban, bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc Trung ương, các học viện, nhà trường. Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; tập trung tuyên truyền về thành tựu của Đảng và đất nước qua 50 năm thực hiện Di chúc và những điển hình, nhân tố mới trong thực hiện Di chúc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình văn hóa - nghệ thuật về Đảng, Bác Hồ và đất nước, con người Việt Nam./.

Theo qdnd.vn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com