MTTQ huyện Nam Trực tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

08:05, 28/05/2013

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Nam Trực đã phối hợp với UBND cùng cấp, các ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nhà Văn hóa làng Lạc Thiện, xã Nam Thái.
Nhà Văn hóa làng Lạc Thiện, xã Nam Thái.

Trong các kỳ bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, MTTQ huyện đã thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử và giám sát bầu cử, tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri. Hằng năm, MTTQ, HĐND, UBND cùng cấp xây dựng quy chế phối hợp hoạt động tổ chức các kỳ tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó năm 2012 đã phối hợp tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh với 604 lượt cử tri tham dự; 98 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các xã, thị trấn, thu hút 6.864 cử tri tham gia với trên 200 ý kiến phản ánh đã được tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng. MTTQ huyện cũng thường xuyên phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm chương trình phối hợp công tác trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu và nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc trả lời theo quy định của pháp luật, tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng các dự thảo văn kiện của cấp uỷ cùng cấp và cấp trên, các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định và các văn bản pháp quy của Trung ương và của tỉnh. Việc thực hiện quy chế phối hợp được duy trì có nền nếp, thể hiện qua một số hoạt động như: cử đại diện tham dự các kỳ họp của mỗi bên, phối hợp thực hiện công tác giám sát, tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND… Bên cạnh đó, năm 2012, Uỷ ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới các uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện và Ban chấp hành các hội, đoàn thể; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… MTTQ huyện cũng đã chỉ đạo và hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp với chính quyền cùng cấp, giữa các tổ chức thành viên trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở các địa phương đang triển khai nhiều chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong xây dựng NTM, Uỷ ban MTTQ huyện đã chỉ đạo thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, thành lập các ban giám sát đầu tư công, tổ chức tập huấn cho các thành viên ban giám sát ở cơ sở. Thông qua hoạt động của ban giám sát đầu tư công, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng bằng vốn ngân sách và kinh phí huy động của nhân dân được quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, tạo niềm tin trong nhân dân và huy động thêm nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, MTTQ đã phối hợp với UBND cùng cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát các công trình xây dựng hạ tầng, đấu thầu đất, làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hoá thôn… cho các thành viên ban thanh tra nhân dân, đồng thời tiếp thu các ý kiến của nhân dân, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định. Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Uỷ ban MTTQ huyện đã xây dựng mô hình điểm tại xã Tân Thịnh để nhân rộng ra toàn huyện. Phong trào đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn ma túy, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thu hút 100% số thôn, làng, tổ dân phố đăng ký tham gia. Cuối năm 2012, qua bình xét toàn huyện có trên 80% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ huyện còn phối hợp với Ban CHQS và Phòng Nội vụ huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp với Ban Dân vận và các chức sắc tôn giáo ở địa phương động viên đồng bào có đạo hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng xứ, họ đạo không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội; vận động nhân dân lương, giáo đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn ThứBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com