Phát triển đảng viên vùng giáo: Ghi nhận ở Đảng bộ Nghĩa Hưng

09:03, 17/03/2012

Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng hiện có gần 7.600 đảng viên, sinh hoạt ở 84 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, trong đó có 25 Đảng bộ xã, thị trấn, 8 Đảng bộ và 51 chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc. Với đặc thù là huyện có đông đồng bào Công giáo, những năm qua, Huyện uỷ Nghĩa Hưng luôn quan tâm chỉ đạo các TCCS Đảng trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người Công giáo nói riêng nhằm không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng và trẻ hóa đảng viên và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cơ sở sản xuất đồ may mặc của đảng viên trẻ Đặng Thanh Tùng, chi bộ 2, thôn Đồng Liêu, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng), tạo việc làm cho 20 đoàn viên, thanh niên địa phương.
Cơ sở sản xuất đồ may mặc của đảng viên trẻ Đặng Thanh Tùng, chi bộ 2, thôn Đồng Liêu, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng), tạo việc làm cho 20 đoàn viên, thanh niên địa phương.

Trong 5 năm (2006-2010), Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng kết nạp được 901 đảng viên, trong đó có 182 đảng viên gốc giáo. Riêng năm 2011, Đảng bộ Nghĩa Hưng kết nạp được 213 đảng viên, trong đó có 39 đảng viên gốc giáo. Từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã kết nạp được 348 đảng viên là những người trực tiếp lao động sản xuất ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Các đảng viên được kết nạp đa số là trẻ tuổi, được giáo dục, rèn luyện, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, năng động, sáng tạo. Nhiều đảng viên trẻ sau khi kết nạp đã tích cực rèn luyện, phấn đấu, được cấp uỷ tin tưởng giao đảm nhiệm những chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tiêu biểu là Đảng bộ xã Nghĩa Lạc, địa phương có gần 100% dân số là đồng bào Công giáo, hiện có 209 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ thôn, xóm. Nhiệm kỳ 2006-2010 Đảng bộ xã đã kết nạp được 39 đảng viên, riêng năm 2011, Đảng bộ kết nạp được 17 đảng viên, đều là đồng bào Công giáo. Đầu năm 2012, Đảng bộ xã đã lựa chọn, giới thiệu 18 quần chúng ưu tú theo học lớp cảm tình Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Đồng chí Dương Văn Kế, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết, đạt được kết quả trên là do những năm qua, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã có nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng đối với công tác phát triển Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên vùng giáo nói riêng. Mỗi nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện đều xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó xác định rõ mục tiêu, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Phương châm chỉ đạo của Huyện uỷ là coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo chặt chẽ nguyên tắc kết hợp công tác phát triển đảng viên mới với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung phát triển đảng viên mới ở những khu vực, địa bàn trọng điểm như khu vực sản xuất nông nghiệp, thôn xóm còn ít đảng viên, đặc biệt là ở vùng có đông đồng bào Công giáo. Quan tâm theo dõi, bồi dưỡng, kết nạp những đối tượng là quần chúng ưu tú trực tiếp lao động, sản xuất trong các thành phần kinh tế, đoàn viên, thanh niên… Hằng năm, Huyện uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân bổ chỉ tiêu phấn đấu cho từng chi bộ, đảng bộ, đồng thời giao trách nhiệm cho các ban Đảng, các đồng chí uỷ viên BCH, ban thường vụ phụ trách kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở thực hiện, kịp thời giúp cơ sở khắc phục khó khăn, nhất là khâu xác minh hồ sơ, lý lịch quần chúng xin vào Đảng. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp uỷ cơ sở, nhất là đồng chí bí thư cấp uỷ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác phát triển đảng viên nói chung và công tác phát triển đảng viên trong vùng có đông đồng bào có đạo nói riêng. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đối tượng Đảng. Giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tuyên truyền, vận động quần chúng, trước hết là con em, người thân rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Đặc biệt, huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn xây dựng, phát động, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng. Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng trong huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp, thực hiện tốt vai trò là nơi đoàn kết, tập hợp và là nơi học tập, rèn luyện, tu dưỡng của thanh niên, qua đó thực hiện tốt vai trò là nguồn dự bị tin cậy của Đảng. Huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tăng cường, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, giúp Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng đảng viên mới và đối tượng Đảng. Từ năm 2009 đến nay, Huyện uỷ Nghĩa Hưng có chủ trương bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Theo đó, mỗi năm có 60-80 thanh niên trước khi nhập ngũ đạt đủ các điều kiện được theo học lớp cảm tình Đảng. Một số người tích cực rèn luyện, phấn đấu được kết nạp Đảng trong quân đội. Một số sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được tổ chức Đảng ở cơ sở tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng làm nguồn kết nạp Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn, vùng có đông đồng bào Công giáo trong huyện Nghĩa Hưng đang gặp một số khó khăn, hạn chế. Hiện tại, số đông con em địa phương sau khi học xong THCS, THPT đều thi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, sau khi tốt nghiệp thường làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp ngoài địa phương. Những thanh niên ở lại địa phương một số không đảm bảo về trình độ học vấn, phần nhiều tập trung làm kinh tế, ít tham gia các hoạt động xã hội, nhiều thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa. Một số TCCS Đảng ở cơ sở, nhất là các TCCS Đảng ở nông thôn chưa thực sự tích cực, chủ động tạo nguồn phát triển Đảng; công tác quản lý, tổ chức sinh hoạt, giao nhiệm vụ để thử thách ở một số nơi làm chưa tốt; sự phối hợp giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể chính trị chưa chặt chẽ, các đoàn thể chưa chủ động phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp những đoàn viên, hội viên ưu tú. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, đảng viên và đồng bào có đạo trong huyện hiểu biết về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước còn hạn chế; một số cấp ủy cơ sở còn e ngại, lúng túng trong quy trình kết nạp quần chúng là người có đạo vào Đảng; một bộ phận quần chúng là người có đạo còn băn khoăn khi đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ hạn chế hoạt động của tín đồ theo giáo luật… Đây chính là nguyên nhân khiến một số chi bộ nông thôn ở Nghĩa Hưng mấy năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Thực tế trên đòi hỏi các cấp ủy Đảng ở Nghĩa Hưng phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã đề ra, qua đó từng bước khắc phục tháo gỡ những hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển Đảng hiện nay./.

Bài và ảnh: Duy HưngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com