Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

09:12, 24/12/2011

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, năm 2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị 01-CT/TU về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; định hướng các tổ chức Đảng trong việc mua, đọc, sử dụng và bảo quản các báo, tạp chí của Đảng. Hàng năm, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bưu điện tỉnh rà soát tình hình mua, đọc báo, tạp chí của Đảng... ; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa tin, viết bài, góp ý kiến xây dựng báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng; hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh thường xuyên đọc các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng.
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh thường xuyên đọc các ấn phẩm báo,
tạp chí của Đảng.

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp uỷ Đảng quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc. Các xã, phường, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Đảng uỷ, UBND xã, phường, thị trấn; báo của các chi bộ, thôn bản, khối phố đều được quản lý tại nhà văn hoá thôn hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ. Nhiều tổ chức, cơ sở đã tổ chức tốt việc đọc, làm theo báo chí của Đảng và định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng; vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Do có sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, nên số lượng phát hành báo chí trong toàn tỉnh ngày càng tăng. Năm 2001, tổng số lượng báo, tạp chí của Đảng là 4.931.836 tờ, cuốn (Báo Nhân Dân là hơn 1,4 triệu tờ, Báo Nam Định hơn 1 triệu tờ). Đến năm 2010, tổng số báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn toàn tỉnh là 6.147.301 tờ, cuốn; trong đó Báo Nhân Dân là hơn 1,2 triệu tờ, Báo Nam Định tăng lên hơn 1,4 triệu tờ, Tạp chí Cộng sản 6.800 cuốn, Tạp chí Xây dựng Đảng 7.720 cuốn. Các địa phương thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Thành phố Nam Định, Trực Ninh. Riêng Đảng ủy Công an tỉnh mỗi năm đầu tư 70 triệu đồng để mua báo, tạp chí của Đảng; Đảng ủy Quân sự tỉnh trong 5 năm (2000-2005) đã đầu tư hơn 450 triệu đồng. Huyện Nghĩa Hưng, năm cao nhất đã đầu tư hơn 330 triệu đồng để mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của báo, tạp chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, những năm qua, Thành ủy Nam Định luôn quan tâm lãnh đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong thành phố thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nam Định. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 11 trong toàn đảng bộ, đồng thời, làm việc với các ban, ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 11. Đồng chí Đồng Quốc Doanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Qua 15 năm triển khai Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, các tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác báo chí, nhất là báo chí của Đảng. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Bưu điện thành phố khảo sát tình hình đọc, mua báo và tạp chí của Đảng ở cơ sở; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; kịp thời phê bình những đơn vị đặt thiếu, đặt chậm và biểu dương những đơn vị làm tốt theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Do đó, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi bộ, Đảng bộ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố được duy trì thường xuyên; số lượng phát hành báo Đảng, nhất là Báo Nam Định liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Cùng với các kênh thông tin khác, báo và tạp chí của Đảng là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong xu thế phát triển chung của báo chí cả nước, Báo Nam Định đã không ngừng đổi mới, đầu tư nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, phản ánh toàn diện các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt... trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với việc tuyên truyền phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Báo Nam Định chú trọng mở rộng cơ cấu thông tin, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, bài học kinh nghiệm trong cơ chế mới; cung cấp thông tin trong nước và quốc tế…, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Báo Nam Định Điện tử sau một năm đi vào hoạt động đã thực sự trở thành một kênh thông tin hữu ích, góp phần đưa thông tin của tỉnh ra các tỉnh bạn, đến với bà con quê hương Nam Định đang sinh sống, học tập, làm việc ở khắp mọi miền của Tổ quốc và bà con kiều bào ở nước ngoài.

Hiện nay, với sự đa dạng, phong phú, tiện ích của các phương tiện nghe, nhìn..., đặc biệt là internet đã làm ảnh hưởng nhiều đến văn hóa đọc nói chung và đọc các sách báo, tạp chí của Đảng nói riêng. Mặt khác, do đặc thù báo, tạp chí của Đảng mang tính định hướng và lý luận cao, nhất là Tạp chí Cộng sản nên đòi hỏi độc giả phải có trình độ lý luận chính trị, hiểu biết nhất định. Trong khi đó, việc đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng chưa trở thành nhu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên... đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình lĩnh hội, tiếp cận thông tin qua báo Đảng. Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị chưa thường xuyên hiệu quả. Các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng nội dung phản ánh chưa phong phú; thông tin chưa kịp thời, linh hoạt; cách thể hiện chưa đa dạng, kém sức hấp dẫn... Để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, thời gian tới, các địa phương trong tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và chấn chỉnh; thực hiện nghiêm quy định về việc sử dụng kinh phí của Đảng trong việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường hướng dẫn các chi bộ, Đảng bộ trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đọc và đặt mua báo, tạp chí của Đảng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí. Phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này. Đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào hệ thống các tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Bên cạnh đó, các báo, tạp chí của Đảng cũng cần nâng cao tính hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của độc giả./.

Bài và ảnh: Việt Thắng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com