Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXII.

01:06, 21/06/2010

 * Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng

phat bieu1
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội
tang hoa
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm

 

dai bieu
Đoàn Chủ tịch Đại hội
vo-tay
Các đại biểu dự Đại hội
v
Các đại biểu biểu quyết thông qua tư cách đại biểu.


Sáng nay 21-6-2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXII đã khai mạc. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Chu Văn Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện và thành phố Nam Định. 257 đại biểu đại diện cho hơn 10000 đảng viên được bầu ra từ Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện đã về dự Đại hội.

Đại hội đảng bộ huyện lần này có trách nhiệm kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2006-2010; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015; đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thư XVIII.

Tại Đại hội, đồng chí Chu Văn Đạt Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Nam Định xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu về dự Đại hội

Thưa Đại hội

Tôi rất vui mừng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2010-2015). Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự Đại hội, các đồng chí đại biểu khách quý; tôi xin gửi tơí toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân huyện Ý Yên những tình cảm tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ huyện Ý Yên thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí

Theo dõi tình hình trong nhiệm kỳ vừa qua và qua báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Ý Yên khóa 21 cùng với ý kiến tham luận tại Đại hội, chúng tôi rất phấn khởi với những cố gắng của Đảng bộ và nhân dân đã đạt được 5 năm qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình an ninh nông thôn ở thời gian đầu nhiệm kỳ, song Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy Ý Yên đã có sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận sớm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn vượt qua khó khăn, thử thách, giành được kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế Ý Yên liên tục đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 5 năm là 11%; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất ở các làng nghề truyền thống như: Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Xá, thị trấn Lâm... trong điều kiện bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, vẫn tiếp tục phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng giàu, giảm nghèo, tăng tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chung của Ý Yên.

Nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5%/năm và liên tục được mùa, góp phần giữ vững ổn định đời sống nhân dân. Giá trị thu nhập bình quân trên ha canh tác năm 2009 là 69,48 triệu đồng, tăng 35 triệu đồng/ha.

Thu nhập bình quân đầu người: 12,35 triệu đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2005.

Thu ngân sách, tuy vẫn còn khó khăn, nhưng các đồng chí có nhiều cố gắng; đã huy động được khá tốt các nguồn lực, nhất là nội lực cho đầu tư phát triển; cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, các tiềm năng, thế mạnh của huyện từng bước được phát huy. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp các đối tượng chính sách và các đối tượng khó khăn... được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; an ninh chính trị được giữ vững, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỷ cương xã hội có tiến bộ, dân chủ được mở rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn đang từng bước đổi mới.

Trong khó khăn chung do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế, mặc dù không điều chỉnh các chỉ tiêu, nhưng 11 chỉ tiêu do Đại hội 21 Đảng bộ huyện đề ra, có 6 chỉ tiêu quan trọng các đồng chí đã đạt và vượt.

Nhìn tổng quát lại, 5 năm qua, Ý Yên có bước phát triển mới, khá toàn diện. Có thể khẳng định đây là tiền đề, là thuận lợi hết sức cơ bản và quan trọng cho Ý Yên phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong những năm tới. Và với những kết quả đó, Đảng bộ, quân và dân Ý Yên đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Đặc biệt, trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy, đã đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí dự Đại hội 22 Đảng bộ huyện Ý Yên hôm nay, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ, quân và dân Ý Yên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí

Đảng bộ, quân và dân Ý Yên phấn khởi, tự hào về những kết quả đạt được, quyết tâm phấn đấu hơn nữa trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Song các đồng chí cũng phải nghiêm túc thấy rằng, tuy có tiềm năng, thế mạnh, có lợi thế so với các địa phương khác, nhưng đến nay, Ý Yên vẫn chưa phải là huyện phát triển. Quy mô nền kinh tế, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ vẫn nhỏ bé, lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn chiếm hơn 70% cơ cấu lao động, cơ sở hạ tầng mặc dù đã được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng còn nhiều khó khăn, nhất là giao thông nông thôn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá cao nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Việc huy động các nguồn lực xã hội, từ các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện chưa nhiều. Và vẫn còn 5 chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu Đại hội 21 đặt ra.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn hình thức. Một số phong trào quần chúng chưa có chiều sâu... Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, chính quyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí

Đại hội chúng ta, với trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, tôi đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội bố trí thời gian phù hợp để các đồng chí đại biểu về dự Đại hội phân tích, thảo luận kỹ về những mặt còn hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân, đề ra các biện pháp khắc phục có kết quả cao nhất, quyết tâm đưa huyện Ý Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Ý Yên, tôi cơ bản nhất trí như đã trình bày trong Báo cáo chính trị. Sau đây tôi xin nêu và nhấn mạnh thêm một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận kinh tế - xã hội của huyện nhà lên một bước phát triển mới.

Nhân dân Ý Yên có truyền thống cách mạng, anh hùng kháng chiến, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, huyện lại có tiềm năng về đất đai, lao động để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa với cây, con đa dạng, các ngành nghề truyền thống của Ý Yên phong phú, đã dần bắt nhịp và đứng khá vững trong nền kinh tế thị trường. Vị trí địa lý của Ý Yên thuận lợi, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cùng các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ sẽ tạo sự thuận tiện thông thương, giao lưu hàng hóa, tạo sự hấp dẫn đầu tư, thúc đẩy Ý Yên phát triển.

Đại hội cần thảo luận, phân tích kỹ những thời cơ, thuận lợi để xây dựng quyết tâm cao, phát huy tinh thần cách mạng tiến công, năng động, sáng tạo, không trông chờ, thụ động, quyết phấn đấu để sớm đạt được trình độ phát triển trên mức trung bình của tỉnh vào cuối nhiệm kỳ. Với mục tiêu phấn đấu như vậy, các đồng chí cần rà soát, tính toán các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ, giá trị xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người cho phù hợp.

Trong kinh tế, cùng với sự nỗ lực phấn đấu để duy trì cho được tốc độ tăng trưởng cao, Ý Yên cần hết sức chú ý tới chất lượng của sự tăng trưởng, tới hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp cần áp dụng các biện pháp, các tiến bộ về khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Trong một vài năm tới các đồng chí cần nghiên cứu, khuyến khích, tạo điều kiện liên kết giữa các hộ, nhóm hộ xây dựng được vùng sản xuất cây màu hàng hóa tập trung, chủ động trong cung ứng các sản phẩm cây màu có chất lượng cao, đảm bảo các điều kiện về an toàn đáp ứng thị trường trong nước và cả cho xuất khẩu.

Ý Yên cần tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng làng nghề, dịch vụ, phát huy hiệu quả các nghề truyền thống; tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Cần tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội, của Nhà nước, của nhân dân, của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống nước sạch, bảo vệ môi trường...đây là nhân tố, là điều kiện để Ý Yên phát triển nhanh và bền vững.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ xã hội hóa, phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh công tác dạy nghề, truyền nghề chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh , chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh , kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn; đẩy mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa , thể thao, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo, chăm sóc những người có công , những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát hiện và giải quyết kịp thời những khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ ngay tại cơ sở, không để phát sinh; đẩy lùi các tệ nạn xã hội giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng phải được toàn Đảng bộ, đặc biệt là các cấp ủy đảng quan tâm, đầu tư trí tuệ, công sức lãnh đạo , chí đạo đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng bộ và có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Căn cứ tình hình cụ thể của Đảng bộ, các đồng chí cần xác định rõ các trọng tâm phải thực hiện, nhưng phải hết sức lưu ý tới việc nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, không thụ động, ỷ lại, nâng cao chất lượng của các công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng phải hướng mạnh về cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình chân thành, trong sáng, xây dựng; qua đó xây dựng khối đại đoàn kết , thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Hết sức quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, lựa chọn được những đồng chí có đức, có tài, có uy tín vào các vị trí lãnh đạo; đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đặc biệt là "làm theo" Bác, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Về các giải pháp, tôi đồng tình cao với các đồng chí, nhưng đề nghị các đồng chí phải hết sức quan tâm tới khâu tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ, mục tiêu lớn đều phải được cụ thể hóa thành các chương trình, các dự án, các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chí đạo, có phân công rõ ràng trách nhiệm của các cấp, các ngành để dễ kiểm tra, đôn đốc và xác định trách nhiệm, phải phát động , tổ chức tốt các phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi, có chiều sâu; tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, là động lực mạnh mẽ trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ.

Thưa các đồng chí

Tại Đại hội này các đồng chí cũng thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên có những đóng góp hay, có giá trị vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 và các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22 để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trên cơ sở công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Ý Yên khóa 21 thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ, tôi tin tưởng rằng, mỗi đồng chí đại biểu sẽ sáng suốt, công tâm, thật sự nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân để lựa chọn bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành, với một cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và cả cho các năm tiếp theo. Đồng thời Đại hội chúng ta cũng lựa chọn bầu Đoàn Đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ và phẩm chất của Đảng bộ Ý Yên đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Thưa các đồng chí

Là một huyện có truyền thống cách mạng, anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm, ngày nay, Đảng bộ và quân dân Ý Yên đang quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xin chúc ĐẢng bộ và quân dân Ý Yên thức hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.

Chúc Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ 22 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cám ơn./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com