Thành phố Nam Định, huyện Giao Thủy diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cụm xã, phường, thị trấn năm 2022

06:09, 27/09/2022

Trong 2 ngày 27 và 28-9, thành phố Nam Định và huyện Giao Thủy đã tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cụm xã, phường, thị trấn năm 2022.

 Cuộc diễn tập chiến đấu phường, xã trong khu vực phòng thủ thành phố Nam Định có mật danh “PX-22” với đề mục: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, xã chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ có một phần thực binh. Theo đó, cuộc diễn tập tổ chức các hội nghị vận hành cơ chế của các phường: Thống Nhất, Hạ Long, Trần Tế Xương, Quang Trung, Vị Xuyên, Vị Hoàng, Cửa Nam và 2 xã Nam Vân, Nam Phong chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; tham mưu chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức lớp học thời chiến, phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn; thực binh Trung đội dân quân đánh địch đổ bộ đường không.

Cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022 của huyện Giao Thủy gồm các xã: Giao Xuân, Giao Hải, Giao Long, Bình Hòa và thị trấn Ngô Đồng có mật danh “DT-22” với đề mục: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ được tổ chức thành 3 giai đoạn gồm: Chuyển địa phương vào các tình trạng quốc phòng, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành chiến đấu. Nội dung diễn tập tại huyện Giao Thủy tập trung chủ yếu vào thực hành giai đoạn 1 gồm 3 vấn đề huấn luyện với các hội nghị vận hành cơ chế chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; xử trí tình huống A2…

Thông qua diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, Công an xã, phường, thị trấn và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới./.

Hoàng Tuấn


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com