Hải Hậu phân bổ 28,8 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022

06:09, 27/09/2022

UBND huyện Hải Hậu vừa có quyết định phân bổ 28,8 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022.  

Theo đó, bố trí 5 tỷ đồng để thực hiện dự án chuyển tiếp xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu (UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 13-12-2019 với tổng mức đầu tư trên 437,8 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong các năm 2019-2024) theo chương trình hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình huyện NTM kiểu mẫu. Bố trí 23,8 tỷ đồng hỗ trợ các xã, thị trấn để thực hiện 40 dự án; trong đó, 11,46 tỷ đồng cho các xã, thị trấn thực hiện 22 dự án đã hoàn thành và chuyển tiếp; bố trí 12,34 tỷ đồng để thực hiện 18 dự án khởi công mới trong năm 2022.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, UBND huyện yêu cầu: UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện nghiêm các quy định về quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, việc phê duyệt và thực hiện dự án phải đảm bảo khả năng cân đối vốn trong giai đoạn 2021-2025, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên sử dụng vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thì các xã, thị trấn phải có văn bản báo cáo UBND huyện về chủ trương thực hiện dự án trên cơ sở dự kiến quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn dự án./.

Thành Trung


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com