Ký kết chương trình phối hợp truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo

06:07, 15/07/2022

Chiều 15-7, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo của tỉnh giai đoạn 2022-2030.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2022-2030.
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2022-2030.

Theo đó, các nội dung phối hợp cụ thể bao gồm: Tổ chức thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở và phương tiện truyền thông mới (internet, mạng xã hội…). Nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biển theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Tiếp nhận và cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại. Lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, ngoại giao nhân dân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của tỉnh. Tham gia hoặc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại cho các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở cơ sở. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2022 - 2030.

Việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2030 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại; vai trò và trách nhiệm của nhân dân khu vực biên giới biển đối với an ninh quốc gia, hiểu rõ chủ trương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. 

Tại lễ ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 1.000 cuốn Sổ tay tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam./.

Tin, ảnh: Đức Toàn   

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com