Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

11:07, 05/07/2022

Sáng 5-7, tại Trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp.
Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh; nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh...

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; đồng thời xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền và các nội dung quan trọng khác. Để kỳ họp hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến vào nội dung của kỳ họp; xem xét và thông qua các Nghị quyết đảm bảo chất lượng, có tính khả khả thi cao và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ; sự quyết liệt, chủ động của các sở, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, có sự phát triển so với cùng kỳ và đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai thống nhất, quyết liệt, hiệu quả. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP ước tăng 8,37%; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,7%; Giá trị hàng xuất khẩu ước tăng 13,3%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tăng 14,5% so với cùng kỳ... Các nội dung Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ. Thu ngân sách đạt 65% dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ; Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 7%; Dư nợ tín dụng ước tăng 10,5% so với đầu năm; Sản lượng điện thương phẩm ước tăng 8,7% so với cùng kỳ (trong đó cung cấp cho ngành công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%). Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, không để xảy ra lây lan, bùng phát. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng 16 bậc so với năm 2020, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh năm 2021 tăng 7 bậc so với năm 2020 xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời nỗ lực ở mức cao nhất để hình thành một cách rõ nét các nền tảng tiền đề cho sự phát triển đột phá về kinh tế. Trong đó, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã được ban hành, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); đồng thời triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX.
Quang cảnh kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX.

Về các nội dung và đề án trình tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng... Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ là căn cứ, cơ sở trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do vậy các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, nhất là về cơ sở pháp lý và tính thực tiễn để có những quyết định đúng đắn tại kỳ họp. Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm, các nội dung quan trọng, các vấn đề khó khăn phức tạp để bàn các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022./.

Tin, ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com