Tiếp tục nghiên cứu đầu tư cao tốc Ninh Bình - Nam Ðịnh - Thái Bình theo hình thức PPP

07:07, 05/07/2022

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 195/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu đầu tư cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng theo hình thức PPP thay vì đầu tư công.  

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt, tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng có tổng chiều dài 109km, được đầu tư 4 làn xe vào giai đoạn trước năm 2030. Bên cạnh tuyến đường ven biển, tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối nhiều tỉnh, thành phố, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ. Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai theo phương thức PPP trong giai đoạn 2017-2021. Tháng 2-2022, UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đã thống nhất đề nghị Chính phủ đầu tư theo hình thức đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình lấy ý kiến của các cơ quan liên quan cho thấy, hiện nay, trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn hạn chế, các nguồn vốn Nhà nước cơ bản đã phân bổ hết, nên việc chuyển đổi sang hình thức đầu tư công là không khả thi. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT. Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT này. Giao các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục, hướng dẫn UBND tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai, trình phê duyệt đầu tư dự án BOT bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; giao Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thành lập Tổ công tác chuẩn bị triển khai dự án; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng và đại diện các bộ liên quan làm thành viên Tổ công tác.

Về hướng tuyến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trên cơ sở quy hoạch, tư vấn tiếp tục nghiên cứu đề xuất hướng tuyến ngắn nhất, tránh tối đa việc đi qua khu đô thị, khu đông dân cư để giảm chi phí giải phóng mặt bằng, bảo đảm khả thi, hiệu quả tối ưu. Thủ tướng Chính phủ giao các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình rà soát chặt chẽ, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn từng địa phương kịp thời, hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo đúng quy định. Các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có). Đối với đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục và đoạn tuyến cao tốc còn lại, bảo đảm kết nối tốt với đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình./.

Thành Trung

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com