Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh

03:06, 24/06/2022

Ngày 24-6, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28-10-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Nghị quyết 54-NQ/TW là chủ trương lớn của Đảng, là cơ sở, định hướng để Nam Định và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua 17 năm thực hiện Nghị quyết, Kết luận, tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2005-2020, kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân 6,91% mỗi năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, trong đó GRDP tỉnh năm 2020 so với năm 2005 đã tăng gấp 7,5 lần; GRDP bình quân đầu người gấp 8,2 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 7,8 lần; thu ngân sách từ kinh tế địa phương gấp 9,7 lần; tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 10,2 lần; năng suất lao động gấp 7,4 lần. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều thành tựu, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, nhất là trong những năm gần đây số dự án và số vốn đăng ký đầu tư tăng mạnh. Trong giai đoạn 2005-2021 đã thu hút được 940 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 123 nghìn tỷ đồng và 126 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 3,6 tỷ USD; trong đó một số dự án lớn đang tạo động lực phát triển kinh tế. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 16,6% mỗi năm. Giá trị hàng xuất khẩu tăng mạnh, năm 2021 đạt 2.907 triệu USD gấp 22,5 lần so với năm 2005. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao tiếp tục phát triển và đạt được thành tích mới. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng khẳng định kết quả thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trong đó có tỉnh Nam Định là rất đáng ghi nhận, Ban TVTU tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung của Nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong tổ chức thực hiện bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vùng trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư theo quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tạo số thu ngân sách lớn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tích cực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng cho phát triển kinh tế và môi trường sống của nhân dân...

Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng trao đổi kinh nghiệm với đại biểu dự hội nghị.
Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng trao đổi kinh nghiệm với đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh Nam Định đề nghị Trung ương sau khi tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW cần nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tạo điều kiện, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp có hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong khu vực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đưa tỉnh Nam Định vươn lên, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com