Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung cảng biển chuyên dùng Xuân Thiện vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc

08:06, 15/06/2022

Ngày 13-6, UBND tỉnh đã có Văn bản số 422/UBND-VP5 đề nghị Bộ GTVT xem xét cập nhật, bổ sung bến cảng biển chuyên dùng Xuân Thiện Nam Định vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 1 giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Nam Định thời kỳ 2021-2030. 

Theo đề xuất, quy mô cảng đến năm 2030 đáp ứng lượng hàng thông qua từ 42,6 đến 48,1 triệu tấn; kết cấu bến cảng thiết kế tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 300 nghìn DWT, quy mô luồng cho tàu 100 nghìn DWT (cỡ tàu đến 200 nghìn DWT, lớn hơn giảm tải và lợi dụng mực nước để hàng hải). Địa điểm xây dựng cảng tại khu vực bờ biển huyện Nghĩa Hưng, có vị trí không gian từ cửa Lạch Giang đến cửa Đáy thuộc vùng nước cảng biển Nam Định theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22-9-2021. 

Về quy mô xây dựng, diện tích sử dụng đất, mặt nước giai đoạn hoàn thiện dự kiến khoảng 2.303ha; quy mô sử dụng đất của dự án giai đoạn mở đầu (đến năm 2030) khoảng 400ha. Giai đoạn hoàn thiện (sau năm 2030) dự kiến diện tích đất cảng mở rộng thêm khoảng 137,3ha bao gồm 19 bến cảng, các khu neo đậu chuyển tải, chờ đợi cầu. Công suất thông qua (đến năm 2030): đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất/nhập bằng đường biển khoảng từ 42,6 đến 48,1 triệu tấn (trong đó từ 32,6 đến 33,1 triệu tấn gồm hàng khô, rời là 26,1 triệu tấn, khí LNG, xăng dầu khoảng 4,0 triệu tấn, khoảng 2,5-3 triệu tấn hàng tổng hợp, container phục vụ trực tiếp quá trình thi công và vận hành Nhà máy thép xanh số 1 công suất 7,5 triệu tấn/năm, nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng công suất 2 triệu tấn/năm; 10 đến 15 triệu tấn phục vụ xuất clinker các nhà máy xi măng thuộc Tập đoàn).

Về tiến độ đầu tư giai đoạn mở đầu (dự kiến đưa vào khai thác trước năm 2030) chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến đến năm 2026 (hoàn thành bến tổng hợp, chuyên dùng phục vụ cho giai đoạn 1 nhà máy thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 1 triệu tấn/năm và nhà máy thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng công suất 2 triệu tấn/năm. Tổng năng lực phục vụ nhập khẩu thiết bị, nhập nguyên nhiên liệu và xuất sản phẩm cho nhà máy thép đến công suất 3 triệu tấn/năm thép thành phẩm). Giai đoạn 2 dự kiến đến năm 2027 (hoàn thành tiếp bến cảng chuyên dùng phục vụ cho giai đoạn 2 của nhà máy thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 5,1 triệu tấn/năm. Tổng năng lực phục vụ nhập khẩu thiết bị, nhập nguyên nhiên liệu và xuất sản phẩm cho nhà máy thép đến công suất 8,1 triệu tấn/năm thép thành phẩm). Giai đoạn 3 dự kiến đến năm 2028 (hoàn thành tiếp bến cảng chuyên dùng phục vụ cho giai đoạn 3 của nhà máy thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 2,4 triệu tấn/năm; tổng năng lực phục vụ nhập khẩu thiết bị, nhập nguyên nhiên liệu và xuất sản phẩm cho nhà máy thép đến công suất 9,5 triệu tấn/năm thép thành phẩm).

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 35 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty cổ phần Xuân Thiện Nam Định và vốn huy động./.

Thành Trung

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com