Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải trở thành một "túi khôn" của Đảng

05:06, 15/06/2022

Nhấn mạnh, trường Đảng phải là nơi quy tụ những tinh hoa, cán bộ cấp chiến lược, phải giữ một vị trí rất thiêng liêng trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của đội ngũ cán bộ, đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải trở thành một "túi khôn" của Đảng bởi trong quy định của Bộ Chính trị đã nêu rõ, Học viện là Trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị để cung cấp những luận cứ, cơ sở khoa học để xây dựng đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc

Ảnh: TTXVN

Ngày 15/6, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022, Phó Giám đốc thường trực Học viện, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc cho biết, thời gian qua, Học viện đã có sự đổi mới toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật.

Học viện đã tổ chức các hệ lớp bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng và chiến lược cán bộ của Đảng; thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, gắn đào tạo lý luận và tổng kết thực tiễn, tri thức lý luận với kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Học viện xây dựng được 21 báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ. Một số báo cáo kiến nghị đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được các đồng chí chỉ đạo gửi cho các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp nhận và ứng dụng kết quả.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc; xây dựng được một đội ngũ cán bộ, giảng viên với số lượng khá đông đảo, với chất lượng không ngừng được nâng cao.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, hai năm sau Đại hội XIII của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Học viện không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo và chính nhờ việc không ngừng đổi mới đó đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Công tác nghiên cứu khoa học có những bước tiến quan trọng, từng bước đã khẳng định rõ vị thế, vai trò của Học viện là trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước. 

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Quang cảnh buổi làm việc.

Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Học viện cũng đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của cả hệ thống chính trị. Học viện đã phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động để thống nhất, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy của các trường chính trị trong cả nước.

Học viện đã tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; đồng thời tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên với số lượng khá, đông đảo, chất lượng được nâng lên.

Chia sẻ một số ý kiến trong công tác Học viện thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu trăn trở và mong muốn lãnh đạo Học viện cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện có quyết tâm chính trị cao, giữ vững và khẳng định bản sắc của trường Đảng cao cấp Trung ương, định vị vị trí quan trọng số một không thể thay thế được của Học viện trong công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp cho Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, trường Đảng phải là nơi quy tụ những tinh hoa, cán bộ cấp chiến lược. "Làm sao chúng ta định vị để ai đã bước vào trường Đảng cao cấp Trung ương, sau này sẽ trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và cho rằng, những chương trình đào tạo có tính chất đại trà về cao cấp chính trị nên giao cho các trường chính trị địa phương, khu vực.

"Học viện phải giữ một vị trí rất thiêng liêng trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của đội ngũ cán bộ. Đảng viên đã vào đây rồi, phải được rèn luyện toàn diện, đầy đủ", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Học viện cần tập trung đề ra các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn Học viện phải trở thành một "túi khôn" của Đảng bởi trong quy định của Bộ Chính trị đã nêu rõ, Học viện là Trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị để cung cấp những luận cứ, cơ sở khoa học để xây dựng đường lối, chiến lược phát triển đất nước. 

Học viện cần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện; chú trọng xây dựng, triển khai các chương trình và tài liệu học tập tốt với các chức danh. Đồng thời, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo baochinhphu.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com