Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên và nhi đồng

06:04, 28/04/2022

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đạo tạo (GD và ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2021-2030”. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Hội nghị triển khai Quyết định 1895 có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục duy trì những thành tựu đã đạt được trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thời gian qua và đưa ra các nhiệm vụ đột phá của giai đoạn tiếp theo; cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Giáo dục trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế; những diễn biến của tình hình thanh thiếu niên, nhi đồng giai đoạn hiện nay. Theo Quyết định 1895, Chương trình 2 nhóm chỉ tiêu cơ bản gồm: chỉ tiêu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; chỉ tiêu về khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên. Để đạt được các mục tiêu đó, chương trình đã đề xuất 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng bộ của các ngành trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy hơn nữa văn hóa con người Việt Nam. Chú trọng giáo dục nhân cách, nghề nghiệp cho thanh, thiếu niên, nhi đồng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các mô hình, gương thanh niên tiêu biểu để giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng noi gương và học theo. Thực hiện tốt chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đào tạo giáo dục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục tạo chuyển biến giáo dục trong thanh, thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức hiệu quả các phong trào của Đoàn, Hội, Đội gắn với nhà trường để thực hiện khát vọng cống hiến của thanh niên trong bối cảnh đất nước đang phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên, nhi đồng./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com