Giao ban báo chí tháng 12

07:12, 28/12/2021

Chiều 28-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và địa phương đã tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tập trung thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung tuyên truyền theo định hướng chủ định của Trung ương và của tỉnh. Các cơ quan báo chí Trung ương đã có 3.692 tin, bài, phóng sự thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đưa thông tin kịp thời, chính xác đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương thông tin cho báo chí về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; công tác chuẩn bị hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 1-2022, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các thành tựu kinh tế - xã hội - đối ngoại của đất nước, của tỉnh trong năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong thực hiện mục tiêu kép, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và hoạt động của các ngành, các cấp, địa phương về công tác tổ chức Tết Nguyên đán; các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường, chống gian lận thương mại. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch nhất là dịp Tết và lễ hội đầu năm./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com