Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua năm 2022

05:12, 28/12/2021

Chiều 28-12, Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy năm 2021; Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan trong Khối; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy ký kết phong trào thi đua năm 2022.
Lãnh đạo các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy ký kết phong trào thi đua năm 2022.

Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy gồm 10 cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua và chương trình trọng tâm công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp thời phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đã nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% các quan thuộc Khối đã ký giao ước thi đua; hoàn chỉnh quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, khen thưởng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh.

Năm 2022, các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết, quy định... của Tỉnh ủy, Ban TVTU theo lĩnh vực được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và các quy định về phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cơ quan, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh biểu dương, chúc mừng kết quả phong trào thi đua của Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy và nhấn mạnh: Trong năm 2022, các cơ quan trong Khối cần nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định về nêu gương của đảng viên. Nghiên cứu các cách làm sáng tạo, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức người lao động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đưa công tác thi đua trở thành công việc thường ngày, nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025, góp phần xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tại hội nghị, các cơ quan đã suy tôn đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 3 cơ quan gồm Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Báo Nam Định được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và 6 cơ quan được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy cũng đã suy tôn Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Khối trưởng khối thi đua năm 2022 và tổ chức ký kết phát động phong trào thi đua năm 2022./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com