Thường trực HĐND tỉnh thông qua báo cáo giám sát chuyên đề

04:10, 28/10/2021

Chiều 28-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua báo cáo giám sát chuyên đề về “Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn các huyện của tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí TUV: Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện cơ chế xây dựng 10 dự án xây dựng khu đô thị tại thị trấn các huyện và 30 dự án xây dựng khu dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các xã. Trong quá trình triển khai xây dựng khu đô thị có 1 khu đô thị không có khả năng thực hiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng, còn lại 9 khu đô thị với tổng diện tích 807.691m2 (diện tích đất thương phẩm 370.005m2), tổng mức đầu tư là 900.091 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, 2 dự án hoàn thành đã quyết toán, 4 dự án hoàn thành chưa quyết toán, 2 dự án chuyển tiếp đang triển khai thi công xây dựng và 1 dự án đã xong thủ tục đầu tư, chưa triển khai xây dựng. Đối với 30 dự án xây dựng khu dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn đã có 27 khu dân cư tập trung với tổng diện tích 933.083m2 được triển khai, 3 khu dân cư tập trung của huyện Ý Yên không có khả năng thực hiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Tính đến ngày 31-12-2020, tổng diện tích đất của các khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm dân cư trên địa bàn các huyện đã được đấu giá là 290.620m2 (chiếm 35,36%), nộp ngân sách tỉnh là 2.551,345 tỷ đồng. Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn các huyện giai đoạn 2016-2020 được thực hiện theo đúng trình tự, từ việc xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn thu đến việc phân bổ và sử dụng tiền từ đấu giá. Nhìn chung các dự án được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ được phê duyệt. Các dự án sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện cơ chế xây dựng các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn các huyện cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các dự án đầu tư; việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất và trong việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nêu bật những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung tại các địa phương và các sở, ngành liên quan. Đồng thời thảo luận để thống nhất những vấn đề nêu ra, làm cơ sở để UBND tỉnh, các địa phương và các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, sớm khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả nhiệm vụ quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn các huyện theo đúng các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh và Nhà nước đã ban hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan trao đổi làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm. Đồng thời đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia để nghiên cứu, rà soát bổ sung vào dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo sự khách quan, chỉ ra những hạn chế thiếu sót làm cơ sở để việc đề ra các cơ chế chính sách phát triển các khu đô thị, khu dân cư tập trung trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025./.

Văn Trọng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com