Tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm 2016-2020

03:10, 28/10/2021

Sáng 28-10, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm 2016-2020. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm 2016-2020 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trình bày tại hội nghị khẳng định: 5 năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng về chính trị được tăng cường, nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được tập trung đổi mới; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị có bước chuyển biến rõ nét (giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi phí hành chính). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020” của Ban TVTU cho Đảng bộ huyện Hải Hậu; Bằng khen của Ban TVTU cho 2 Đảng bộ Công an và Quân sự tỉnh.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020” của Ban TVTU cho Đảng bộ huyện Hải Hậu; Bằng khen của Ban TVTU cho 2 Đảng bộ Công an và Quân sự tỉnh.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chỉ đạo tập trung, đồng bộ, có nhiều đổi mới, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển; đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã huy động được trên 40 nghìn tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua tổng kết 5 năm (2016-2020) xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Ban TVTU quyết định khen thưởng đối với 3 đảng bộ cấp huyện, 25 tổ chức cơ sở đảng, 11 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 96 đảng viên; các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 131 tổ chức đảng và 314 đảng viên.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ “Đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2016-2020” cho các tổ chức cơ sở Đảng.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ “Đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2016-2020” cho các tổ chức cơ sở Đảng.

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích nổi bật đã đạt được, công tác xây dựng tổ chức Đảng của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện một số nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy còn chậm, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên còn chưa đáp ứng được nhiệm vụ. Một số thôn, xóm, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp còn hạn chế.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Bằng khen của Ban TVTU cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc 5 năm 2016-2020.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Bằng khen của Ban TVTU cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc 5 năm 2016-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh của tỉnh trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch; kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đảng, quản lý đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực kinh tế Nhà nước. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở thôn (xóm), tổ dân phố và trong các doanh nghiệp; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Ban TVTU cho các chi bộ cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc 5 năm 2016-2020.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Ban TVTU cho các chi bộ cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc 5 năm 2016-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã trao tặng Cờ “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020” của Ban TVTU cho Đảng bộ huyện Hải Hậu; tặng Bằng khen của Ban TVTU cho Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh; tặng Cờ “Đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2016-2020) cho 8 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trao tặng Bằng khen của Ban TVTU cho 12 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị trao tặng Bằng khen của Ban TVTU cho 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 96 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm” được tặng Bằng khen của Ban TVTU./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com