Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

06:10, 31/10/2021

Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18-8-2021 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động) trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban TVTU nhằm tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động, góp phần đạt “Mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để Cuộc vận động đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động. Chú trọng các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước được người tiêu dùng ưa thích. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng... 

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thành phố hàng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh nội dung, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện hàng năm; thực hiện sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm việc thực hiện Chỉ thị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh báo cáo Ban TVTU kết quả thực hiện Chỉ thị./.

Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com