Thành ủy Nam Định tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (giai đoạn 2016-2020)

05:09, 28/09/2021

Chiều 28-9, Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (giai đoạn 2016-2020). Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu.

Trong 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng từ thành phố đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Trong đó, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, cử cán bộ đi học các lớp đại học chuyên ngành, các lớp cao cấp, cử nhân chính trị; các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chức danh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và tạo nguồn cán bộ cho các năm tiếp theo; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới được triển khai thực hiện, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.011 đảng viên. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng bộ thành phố được thực hiện đồng bộ, toàn diện; đảm bảo khách quan, trung thực, thẳng thắn, công khai. Hàng năm, có 13 nghìn đảng viên thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đạt 87%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85%-89%; tỷ lệ đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75%- 80,2%. Trong 5 năm, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 1.587 tổ chức đảng, 308 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 554 tổ chức đảng, 296 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 136 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 87, cảnh cáo 16, cách chức 6, khai trừ 27. Cùng với công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong đó cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, bộ mặt thành phố có nhiều đổi mới, xứng đáng là đô thị lọai 1, trung tâm kinh tế của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ thành phố Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung xây dựng, củng cố, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; trong đó “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 15% đến 20%. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng./.

Tin, ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com