Người lao động được hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

07:09, 27/09/2021

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 Chính phủ vừa ban hành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3 triệu 300 nghìn đồng/người, dưới 12 tháng được hỗ trợ 1 triệu 800 nghìn đồng.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ đã quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị quyết, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với tổng kinh phí khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30-9-2021; Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Chính phủ quy định mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng được hỗ trợ 1 triệu 800 nghìn đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2 triệu 100 nghìn đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2 triệu 400 nghìn đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2 triệu 650 nghìn đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2 triệu 900 nghìn đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3 triệu 300 nghìn đồng/người.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1-10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ, giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com