Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về địa bàn tỉnh

07:08, 31/08/2021

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: BCH bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, nhất là ngành Y tế, Quân đội, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông đã chủ động, quyết liệt, thực hiện bài bản, kịp thời các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh và đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh. Lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ", là chủ thể phòng, chống dịch; sự tham gia, chấp hành, tuân thủ của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong công tác phòng, chống dịch; đến nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, đã qua 10 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới và 19 ngày không có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Đồng thời tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Thời gian tới tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, luôn thường trực nguy cơ cao có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể trong phòng chống dịch, giữ vững thành quả, không để dịch lây lan trên địa bàn, đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp với mức độ cao hơn, mạnh mẽ hơn trong phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 305-CV/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy.

2.2. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước tuyệt đối không được đi ra ngoài địa bàn tỉnh, trừ trường hợp thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

2.3. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về địa bàn tỉnh, không để nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 148/TB-UBND ngày 16/8/2021. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành tăng cường chỉ đạo hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành, thực hiện nghiêm hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần; đảm bảo siết chặt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện về tỉnh, tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào chủ quan, lơ là, thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì xử lý thật nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2.4. Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả "Tháng cao điểm phòng, chống dịch COVID-19”, nhất là dịp nghỉ lễ 2/9. Yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K; kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh. Tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

2.5. Các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, Tổ COVID cộng đồng và kêu gọi nhân dân cùng đồng hành trong việc giám sát, phát hiện những người từ tỉnh, thành phố khác về địa phương, kiểm soát những trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định.

2.6. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải hàng hóa “luồng xanh” đảm bảo tuân thủ nghiêm lộ trình, điểm đến được cấp phép và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hơp vi phạm theo quy định.

2.7. Sở Y tế chỉ đạo rà soát tổng thể, có phương án mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, oxy y tế phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị đảm bảo đáp ứng nhu cầu hiện tại và dự phòng cho các tình huống của dịch bệnh ở mức độ cao hơn.

2.8. Sở Y tế, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin khi được phân bổ đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. Thường xuyên rà soát, sẵn sàng phương án, kịch bản chi tiết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng nhất là nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm.

2.9. Triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

- Sở Lao động Thương và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt danh sách người lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 87/UBND-VP2 ngày 12/7/2021 và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định (kể cả không phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ). Tham mưu UBND tỉnh có văn bản đôn đốc, phê bình đối với các đơn vị chậm thực hiện.

2.10. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan chủ động cân đối, bố trí nguồn lực đảm bảo phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh xã hội theo quy định.

2.11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là thông qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; truyền thanh lưu động) về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch và chính sách hỗ trợ an sinh xã hội để người dân biết, ủng hộ tích cực tham gia và giám sát thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và thường xuyên thông tin liên lạc, động viên người thân ở các tỉnh, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg không rời địa bàn, thực hiện nghiêm việc giãn cách “ai ở đâu ở đấy”, vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng.

2.12. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế phân công cán bộ trực 24/24 các ngày nghỉ lễ 2/9 đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, có hiệu quả Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch của tỉnh, kịp thời tiếp nhận, báo cáo, tham mưu xử lý các thông tin khẩn cấp liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Các lực lượng tham gia phòng chống dịch, các Sở, ngành, các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tổ chức ứng trực 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát.

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com