Tăng cường phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

03:08, 18/08/2021

Ngày 18-8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa các bên nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí TUV: Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự hội nghị. 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa các bên liên quan.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa các bên liên quan.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; MTTQ và các tổ chức thành viên kịp thời nắm bắt và ghi nhận các ý kiến chính đáng của nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền có giải pháp phù hợp, động viên các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc. Trong tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri và chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc với cử tri, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thông báo nội dung, chương trình kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước; ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp. Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp tổng hợp đầy đủ và phân loại ý kiến của cử tri để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh và chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trả lời cử tri. Hoạt động phối hợp còn được thực hiện trên các lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; giám sát hoạt động đối với các đại biểu HĐND tỉnh và các chức danh do HĐND tỉnh bầu; phối hợp trong các phiên họp, kỳ họp. Đặc biệt, các bên liên quan đã thực hiện tốt việc phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, đạt 99,19%.

Tại hội nghị, các bên liên quan đã ký kết các Quy chế phối hợp gồm: Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động giữa các bên trong nhiệm kỳ qua, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau khi ký Quy chế mới, các bên liên quan cần tăng cường phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt hơn mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các bên liên quan cần thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm; trong quá trình thực hiện Quy chế phải thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm vì mục tiêu chung, thông qua Quy chế cần có nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa các văn bản, nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com