Hội thảo Thành tựu và kinh nghiệm 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011) trên địa bàn tỉnh

05:07, 09/07/2021

Ngày 9-7, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Thành tựu và kinh nghiệm 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) (bổ sung và phát triển năm 2011) trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Dự hội thảo có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thành ủy Nam Định, Huyện ủy Hải Hậu; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã được thông qua tại Đại hội VII của Đảng (năm 1991) có giá trị định hướng, chỉ đạo to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011). Qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tại tỉnh ta, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, với hai nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVIII (2010-2015) và lần thứ XIX (2015-2020), Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng được nâng cao. Hội thảo là diễn đàn để tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử của Cương lĩnh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước. Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học chia sẻ những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết và khoa học về kết quả việc thực hiện Cương lĩnh 2011 tại tỉnh; là nguồn tài liệu xác thực, củng cố niềm tin chính trị và cung cấp các luận cứ khoa học tham mưu cho tỉnh trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Vì vậy Ban Tổ chức Hội thảo cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đại biểu; trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu Ban TVTU chỉ đạo tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011 trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh trên cơ sở các ý kiến khoa học đề cập cần tiếp thu, vận dụng và cụ thể hóa vào công tác chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh. Với niềm tin vào trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu, nhà khoa học, đồng chí tin tưởng rằng Hội thảo sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, 45 bài tham luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận chung về CNXH và con đường đi lên CNXH từ Cương lĩnh năm 1991 đến Cương lĩnh năm 2011. Thực hiện những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tại tỉnh Nam Định theo tinh thần Cương lĩnh 2011. Tỉnh Nam Định xây dựng hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng theo tinh thần của Cương lĩnh 2011. Các bài tham luận là những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh sâu sắc quá trình 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển 2011) tại tỉnh Nam Định; làm sâu sắc hơn giá trị lý luận, thực tiễn Cương lĩnh và quá trình vận dụng các bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới hiện nay trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com