Bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

07:07, 18/07/2021

- Kính thưa đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý; các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!  

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và thống nhất nhận định:

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã tác động lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự điều hành linh hoạt, có hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đã từng bước vượt qua khó khăn. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. 

- Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bình tĩnh, sáng tạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; các vùng có dịch đã cơ bản được khống chế, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát; đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công, tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao nhất từ trước đến nay (99,19%).

- Kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thi công và tiến độ thực hiện các thủ tục. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

HĐND ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần được khắc phục đã được thể hiện cụ thể trong báo cáo của UBND tỉnh và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Những tồn tại, hạn chế này có nhiều nguyên nhân và cũng đã được UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận, chỉ đạo khắc phục.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện thời cơ, thuận lợi và cả những thách thức; HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!   

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường; thực hiện việc bầu bổ sung lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật. 

Kỳ họp vui mừng được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại kỳ họp; đồng thời, gợi mở những định hướng lớn cho sự phát triển của tỉnh. 

Kỳ họp cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp thu, giải trình thêm những nội dung, những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm và nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

HĐND tỉnh tin tưởng và bày tỏ sự đồng tình với những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương đôn đốc giải quyết dứt điểm những vấn đề mà cử tri kiến nghị và đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tại kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!   

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX lần này đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết rất quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, Chủ tọa kỳ họp đề nghị: 

Một: Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất; sớm cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 bằng những chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể.

Hai: Phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong thời gian qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa hiệu quả trong phòng chống dịch, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Ba: Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; sự phối hợp, trách nhiệm của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý đã về dự và động viên kỳ họp. Cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành nhiều tâm huyết, tích cực nghiên cứu, thảo luận các nội dung của kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp ghi nhận sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin về kỳ họp; cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!   

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com