Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

07:06, 11/06/2021

* Công bố Quyết định của Ban TVTU về chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Chiều 11-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trị hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã công bố Quyết định số 144-QĐ/TU ngày 6-5-2021 của Ban TVTU về việc chỉ định đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh công bố Quyết định của Ban TVTU về việc chỉ định đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh công bố Quyết định của Ban TVTU về việc chỉ định đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP); nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân; phòng, chống đại dịch COVID-19, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ QP, QSĐP, Chỉ thị về diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2021; quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dân quân tự vệ (DQTV); giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2021; kiện toàn các Ban chỉ huy, chỉ đạo công tác QP, QSĐP của tỉnh; sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (giai đoạn 2016-2021). Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung diễn tập phòng thủ dân sự, diễn tập KVPT tỉnh, thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh, Giao Thủy năm 2021; hoàn thành diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp tỉnh. Tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QP, AN) tổng kết công tác giáo dục QP, AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; cử 8 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP, AN tại Quân khu; mở 1 lớp đối tượng 2 tại tỉnh cho 88 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Chỉ đạo Ban CHQS huyện Hải Hậu làm điểm Hội thi pháp luật về DQTV để rút kinh nghiệm và triển khai cho ban CHQS các huyện, thành phố thực hiện; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Công tác chính sách hậu phương quân đội có nhiều chuyển biến; chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp về nhiệm vụ QP, QSĐP. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh tuyến biển, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh, diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2021; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn cũng như trong LLVT tỉnh. Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh; diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh, huyện Giao Thủy. Hoàn thành kế hoạch tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng. Hoàn thành chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị huyện Vụ Bản cho Trung đoàn 584/Sư đoàn 350 diễn tập động viên năm 2021; giáo dục QP, AN cho các đối tượng. Tham mưu mở lớp đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, không xảy ra mất mát, cháy nổ và mất an toàn giao thông, bảo đảm quân số khoẻ 98,8% trở lên. Tham mưu Ban TVTU ban hành, triển khai Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định. Tiếp tục triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí, đạn trong thực hiện các nhiệm vụ, an toàn kho, trạm và an toàn giao thông.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh và nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quan điểm của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về lĩnh vực QP, QSĐP, nhất là Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và các cấp đảm bảo sát thực tế, an toàn; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2021. Trong đó xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, diễn dập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục QP, AN cho các đối tượng. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Chủ động  nghiên cứu, đề xuất hợp lý các phương án xây dựng KVPT, bảo đảm kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với củng cố QP, QSĐP, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com