Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

08:05, 11/05/2021

Ngày 11-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 55/HD-UBBC về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

UBBC tỉnh yêu cầu đối với phòng bỏ phiếu phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11-1-2021 của Bộ Nội vụ và khoản 3, 4 mục I phần A Hướng dẫn số 1052/HD-SNV ngày 28-4-2021 của Sở Nội vụ về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài những yêu cầu chung nêu trên, khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu bố trí trang, thiết bị cho việc thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, găng tay, hóa chất để phun khử khuẩn (nếu có trường hợp sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc bệnh COVID-19). Bố trí người kiểm tra, giám sát tại cổng vào bên ngoài khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt; bảo đảm 100% cử tri đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Bố trí tối thiểu 1 phòng cách ly tạm thời đối với những người có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... Tổ bầu cử phải báo ngay cho cơ sở y tế để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải bố trí lối vào, lối ra riêng; đặc biệt đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m; phòng bỏ phiếu mở cửa ra vào, cửa sổ và sử dụng quạt để tạo sự thông thoáng. Việc bố trí các bàn trong phòng bỏ phiếu: bàn hướng đẫn, bàn phát phiếu, bàn để cử tri lựa chọn đại biểu, bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu” phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn.

Đối với cá nhân tham gia làm nhiệm vụ bầu cử theo quy định phải thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Được hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế về phòng chống lây nhiễm COVID-19 theo Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22-4-2021 của Bộ Y tế; được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân trong khi làm nhiệm vụ. Đối với cử tri phải thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi tham gia bỏ phiếu; sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử. Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này. Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Thông báo kịp thời với Tổ bầu cử nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Căn cứ tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa điểm bỏ phiếu, mỗi khu vực bỏ phiếu phải chuẩn bị số lượng các hòm phiếu phụ cho phù hợp (tối thiểu có từ 2 hòm phiếu phụ trở lên và 3 hòm phiếu phụ trở lên đối với khu vực phong tỏa). Tổ bầu cử bổ sung các con dấu “Đã bỏ phiếu” phù hợp với số lượng hòm phiếu phụ để bảo đảm thuận tiện cho công tác tổ chức bầu cử. Các thành viên Tổ bầu cử phải được kiểm tra y tế trước khi làm nhiệm vụ bầu cử (ngày 23-5-2021). Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở..., phải thông báo với UBND cấp xã để thay thế kịp thời; UBND cấp xã quyết định thay thế, bổ sung thành viên Tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trường hợp tất cả thành viên Tổ bầu cử phải thực hiện cách ly mà khu vực bỏ phiếu chưa bị phong tỏa hoặc bị phong tỏa một phần thì UBND cấp xã quyết định thành lập Tổ bầu cử mới hoặc bổ sung thay thế thành viên Tổ bầu cử cũ do phải thực hiện cách ly hoặc bị phong tỏa. Trường hợp tất cả thành viên Tổ bầu cử, Ban bầu cử, UBBC cấp xã phải thực hiện cách ly hoặc khu vực thuộc phạm vi thuộc trách nhiệm của tổ chức phụ trách bầu cử đó nằm hoàn toàn trong khu vực phong tỏa theo yêu cầu phòng chống dịch, không thể thực hiện nhiệm vụ của thành viên của Tổ bầu cử, Ban bầu cử, UBBC cấp xã thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý. Trường hợp khi một xã, một huyện bị phong tỏa hoàn toàn thì UBBC cấp xã, cấp huyện báo các cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

UBBC tỉnh cũng hướng dẫn cách thức bỏ phiếu đối với khu vực bỏ phiếu bầu cử tại địa phương nơi không có dịch; đối với địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn có dịch thực hiện biện pháp giãn cách xã hội; việc tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú; tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa. Việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử đảm bảo yêu cầu và thực hiện quy trình kiểm phiếu theo quy định tại khoản 4.2 mục II phần A của Hướng dẫn số 1052/HD-SNV ngày 28-4-2021 của Sở Nội vụ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo về UBBC tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Xuân Thu

[links()]BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com