Tăng cường quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2021

06:04, 18/04/2021

Ngày 15-4-2021, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2021 và thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30-11-2020 của UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh giai đoạn 2021-2026. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên; tổ chức tổng kết và rút kinh nghiệm để khắc phục tồn tại, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngay trong tháng 4-2021. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình đê điều, thủy lợi, vi phạm về chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi, duy tu, bảo dưỡng đê điều, khắc phục sự cố đê điều và các công trình đang thi công liên quan đến đê điều. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các sự cố đê điều đã xảy ra trong mùa bão lũ trước; huy động nguồn lực xử lý sự cố phát sinh đột xuất trong mùa mưa bão, sau đó tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác; giải quyết mọi khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tu bổ, nâng cấp, bảo dưỡng, chống xuống cấp đê điều đảm bảo chất lượng phòng chống lũ, bão. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình cũng như xây dựng quy trình vận hành đối với cống dưới đê để có phương án bảo vệ, xử lý sự cố. Đặc biệt phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể đối với những cống qua đê đã xảy ra sự cố do lũ những năm trước và cống chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao. Các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi, đơn vị quản lý cống dưới đê, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng cống phải thực hiện nghiêm quy trình đóng, mở trong mùa mưa bão. Công tác chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và kinh nghiệm phòng, chống, ứng phó với sự cố thiên tai. Chủ động xây dựng và tổ chức hiệu quả phương án PCTT và TKCN năm 2021, nhất là phương án phòng chống lũ, bão mạnh, siêu bão hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đê điều, các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn theo quy định của  pháp luật. UBND các huyện, thành phố Nam Định tổ chức giao án phận đê cho các xã, phường, thị trấn để quản lý; xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến; tổ chức diễn tập phương án hộ đê, chuẩn bị các điều kiện hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với Sở NN và PTNT hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tuần tra, canh gác đê, chuẩn bị nhân lực, vật tư dự trữ hộ đê và kịp thời xử lý sự cố đê ngay trong giờ đầu; xử lý phát quang mái đê, chân đê, đảm bảo an toàn đê kè mùa mưa bão. Sở NN và PTNT tổ chức kiểm soát, thống kê, tổng hợp số lượng vật tư phục vụ công tác PCTT; quản lý vật tư dự trữ PCTT ở tất cả các kho, bãi trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở NN và PTNT, các huyện, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch TKCN, diễn tập hộ đê, PCTT trên đất liền và trên biển. Thiết lập cơ chế thông tin liên lạc với các phương tiện đánh bắt, khai thác kinh tế biển trong bão lũ. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, đò ngang đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Sở TT và TT, Tư pháp, Đài PT và TH tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với Sở NN và PTNT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTT. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com