Hạn chế các vi phạm trong khai thác thủy, hải sản

07:04, 23/04/2021

Sáng 22-4-2021, Sở NN và PTNT đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất thủy sản và chăn nuôi thú y năm 2021. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Chăn nuôi (Bộ NN và PTNT) tới dự.

Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 170.490 tấn, tăng 6,3% so với năm 2019, vượt kế hoạch tỉnh giao 2,4%. Nuôi trồng thủy sản phát triển đồng đều cả vùng nước ngọt và mặn theo hướng đa dạng về đối tượng và hình thức nuôi. Sản lượng khai thác đạt 56.308 tấn, trong đó khai thác biển đạt 54.436 tấn; khai thác nội đồng đạt 1.872 tấn, tăng 2,83% so với năm 2019. Số lượng tàu cá khai thác gần bờ giảm, tàu cá khai thác xa bờ tăng theo đúng định hướng phát triển của ngành. Hết năm 2020, tổng đàn lợn của tỉnh đạt 758.416 con, tăng 6,7%; đàn trâu, bò đạt 36.105 con; đàn gia cầm đạt 8 triệu 927 nghìn con, tăng 5,4% so với năm 2019. Công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi tiếp tục được triển khai tích cực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hoạt động giám sát, xử lý dịch bệnh động vật được tăng cường; công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện lưu thông sản phẩm chăn nuôi. Chủ động hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt quy trình phòng dịch, nhất là công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nên đã hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng…

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục tập trung các giải pháp kiểm soát hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản, nhất là chống khai thác IUU, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển khai thác xa bờ. Khai thác phát triển nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng từ 2-3%, đạt khoảng 5.000 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010). Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 16.470ha, trong đó nuôi mặn, lợ 6.570ha, nuôi nước ngọt 9.900ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 174 nghìn tấn, trong đó nuôi trồng đạt khoảng 116.700 tấn… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành Nông nghiệp đã đạt được trong năm 2020; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu: Sở NN và PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Thủy sản, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm; các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn theo hướng VietGAP, chăn nuôi hữu cơ. Phát triển mở rộng các vùng nuôi thủy tập trung theo kế hoạch chuyển đổi đã được phê duyệt. Tăng cường năng lực, hiệu quả khai thác, phát triển đội tàu có công suất lớn khai thác xa bờ; hướng dẫn ngư dân tổ chức lại mô hình liên kết sản xuất trên biển theo tổ, đội, tổ hợp tác, nghiệp đoàn để nâng cao hiệu quả khai thác và hạn chế những vi phạm trong khai thác thủy hải sản. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT phối hợp với các sở, các huyện, thành phố tổ chức quy hoạch, phát triển ngành chăn nuôi theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 bảo đảm phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hạn chế dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chủ động triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN và PTNT và của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, các loại vật tư nông nghiệp, thủy sản theo quy định của pháp luật./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com