Phát động phong trào thi đua trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

05:03, 07/03/2021

Ngày 5-3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phong trào thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được bầu và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, tới mọi tầng lớp nhân dân với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đoàn thể, đơn vị. 

Với chủ đề “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”, các nội dung thi đua được UBND tỉnh đề ra gồm: Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

Thi đua thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thi đua thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế, nhất là phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi âm mưu, hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Giảm thiểu các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, y tế... Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm nội dung, chất lượng, tiến độ, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, có các hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên phong trào./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com