Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

07:01, 04/01/2021

Sáng 4-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại diện các ngành trong khối tư tưởng văn hóa của tỉnh tới dự.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban TVTU, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức, triển khai toàn diện các lĩnh vực hoạt động công tác Tuyên giáo, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng như: Phối hợp xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị; hướng dẫn công tác tuyên truyền; tham gia tích cực, có hiệu quả trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ Ðại hội: Tham mưu lựa chọn 10 sự kiện nổi bật của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Tham mưu hướng dẫn, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng... Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai các văn bản theo sự chỉ đạo của Trung ương; tiến hành sơ kết, tổng kết 10 nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra, nhất là đã chỉ đạo tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, như: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ðảng (3-2); chuỗi các hoạt động, sự kiện nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5). Công tác quản lý, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; công tác giáo dục lý luận chính trị; văn hóa văn nghệ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá được triển khai sâu rộng, hiệu quả, đã góp phần định hướng dư luận, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các loại đối tượng. Công tác Khoa giáo - Lịch sử Ðảng tiếp tục đổi mới và có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng địa phương được tăng cường. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy sức mạnh của toàn ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm sát thực tiễn, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Chỉ đạo Trung ương cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2020.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Chỉ đạo Trung ương cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà ngành Tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu với cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ (10-10). Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Kịp thời tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và Quy định 08-QÐi/TW của BCH Trung ương Ðảng về nêu gương. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo; đưa việc giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương vào chiều sâu, từ đó khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về truyền thống của quê hương. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo; bảo đảm cán bộ tuyên giáo được đào tạo bài bản, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo Trung ương về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 cho Báo Nam Ðịnh và Ðoàn Kịch nói Nam Ðịnh./.

Tin, ảnh: Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com