Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

06:01, 03/01/2021

Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23-6-2020 của Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020-2030”, ngày 30-12-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát triển nền tảng nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 các ngành chức năng xác định vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực của tỉnh gồm: Lúa chất lượng cao, rau các loại, khoai tây, ngô, lạc, cây ăn quả các loại, cây dược liệu, nuôi dưỡng, trồng trọt trong sân và sản xuất muối.

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hữu cơ; tập huấn cho nông dân kiến ​​thức và các tiêu chí để tiến hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Lựa chọn xây dựng từ 15-20 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ làm cơ sở xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ có giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác tăng 1,3 đến 1,5 lần so với  sản xuất phi hữu cơ. Định hướng đến năm 2030, duy trì, phát triển nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã xây dựng trong giai đoạn 2020-2025. Tổ chức thực hiện vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và có 30-40 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận. Bố trí diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt trên 2% tổng diện tích đất trồng trọt của các loại cây trồng chủ lực; tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 2-3% trên tổng sản phẩm chăn nuôi; diện tích nuôi thủy sản hữu cơ đạt 3-5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản; diện tích sản xuất muối hữu cơ đạt trên 50% tổng diện tích muối hiện có. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất và nuôi trồng sản xuất hữu cơ cao gấp 1,5-1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ. 

Để thực hiện mục tiêu này, các ngành chức năng, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền về nông nghiệp hữu cơ; lựa chọn, xác định vùng sản xuất nông nghiệp định hướng phát triển theo hình thức hữu cơ gắn với xây dựng mô hình sản xuất; tổ chức đào tạo tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng các vùng, mô hình sản xuất hữu cơ đạt chuẩn chứng nhận hữu cơ; đẩy mạnh chế biến, kết nối phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng liên quan; lựa chọn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, công khai kế hoạch và mô hình sản xuất dự án triển khai. Phối hợp thực hiện toàn bộ công việc quản lý Nhà nước về quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm hữu cơ cũng như tham gia liên kết cung cầu và tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất chính sách liên quan đến tài nguyên, môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học theo hướng tạo lợi ích cho phát triển nông nghiệp hữu cơ.  UBND các huyện, thành phố xác định vùng, sản phẩm có lợi thế về sản xuất hữu cơ để xây dựng dự án đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tiêu chuẩn của ngành Nông nghiệp. Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động vốn hợp pháp để thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. Công khai danh sách, địa chỉ các vùng, các đơn vị, hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận và thông tin về thị trường, giá cả trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dùng biết lựa chọn sản phẩm. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sử dụng đất đai, sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm theo quy định. Các sở, ngành chức năng khác thực hiện Kế hoạch 118 theo chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com