Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2021

03:12, 22/12/2020

Ngày 21-12-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tổ chức Tết năm 2021. Nội dung Chỉ thị như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về việc tổ chức Tết năm 2021; để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Ðồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, xử lý, giải quyết kịp thời hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây”; đồng thời phát động phong trào thi đua đầu xuân mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải bắt tay ngay vào công việc.

2. Phát huy truyền thống văn hoá đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Ðặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp...

Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết...

3. Thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng khoá XI và các quy định của tỉnh, bảo đảm các hoạt động văn hoá, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm,... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu phải thiết thực, đảm bảo tuyệt đối an toàn và từ nguồn xã hội hóa.

4. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 08-QÐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

5. Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm kịp thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn - đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước, trong và sau Tết. Các tổ chức tín dụng đảm bảo tốt việc cung ứng dịch vụ thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt. Thực hiện tốt các giải pháp, kế hoạch đảm bảo cung cấp điện, nước phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; không cắt điện, nước trong dịp Tết.

6. Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng thường trực bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chổng cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

7. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, về các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

T/M Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư
Đoàn Hồng Phong

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com