Báo chí đã góp phần cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

05:12, 21/12/2020

Cuộc tọa đàm “Góc nhìn báo chí, truyền thông về xây dựng nông thôn mới” đã diễn ra sáng 21-12 tại Hà Nội.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham dự của đại diện Văn phòng Ðiều phối Nông thôn mới Trung ương, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Theo Ban Tổ chức, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, diện mạo nông thôn, nông nghiệp trên cả nước đã có sự khởi sắc nhất định. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, công tác khuyến nông, lâm, ngư nghiệp có hiệu quả, tạo điều kiện phát triển sản xuất, đời sống của nông dân từng bước được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực nông thôn được giữ vững. Các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được đầu tư, triển khai thực hiện góp phần đổi mới diện mạo nông thôn.

Theo các đại biểu, kết quả đó có được là công sức của nhân dân các dân tộc, lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền. Bên cạnh đó là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, những người làm báo đã góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để người dân thực hiện.

Các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhiều chương trình được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá là đặc sắc, thu hút được sự quan tâm của người dân. Có thể kể đến chương trình “Miền quê đáng sống”, “Nông thôn mới”, “Nông nghiệp sạch”, “Câu chuyện nông thôn, “Nông thôn đổi mới”…, góp phần cùng người dân cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Ðiều phối Nông thôn mới Trung ương phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực thông qua hội nghị, hội thảo, đề án… phục vụ xây dựng nông thôn mới, mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó là cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cuộc thi báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN…

Các địa phương đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới thông qua báo chí, cẩm nang, sách, phim phóng sự, hội thi, hội diễn văn nghệ gắn với tìm hiểu cơ chế, chính sách, cách làm hay, điển hình tiêu biểu cũng như khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nông thôn mới.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, nhất là trên báo chí, truyền thông được triển khai sâu rộng, đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực văn hóa, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là một nhiệm vụ quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Việc này cũng góp phần khai thác hiệu quả những thế mạnh, nguồn lực của địa phương vào phát triển kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho đồng bào, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp, công cụ để xóa đói, giảm nghèo hiệu quả; đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Phát triển du lịch tại khu vực nông thôn đã góp phần thực hiện một số tiêu chí cơ bản về xây dựng nông thôn mới ở nước ta đặc biệt là vấn đề tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người nông dân. Qua đó, góp phần gìn giữ được nghề nông truyền thống, duy trì được sản vật địa phương có giá trị, tích tụ đất đai và lực lượng lao động nông nghiệp lành nghề, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp./.

Theo baotintuc.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com