Tích cực thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

07:11, 17/11/2020

Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển (KTB) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 5-12-2008 của Tỉnh ủy, thời gian qua các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương có biển đã bám sát Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12-5-2020 của UBND tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, đã chú trọng các nhiệm vụ: Quản trị bờ biển, quản lý vùng bờ; phát triển các ngành KTB (du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển); nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào phát triển các ngành KTB; tăng cường bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Ðáng chú ý, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực xúc tiến, hoàn tất thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng biển và ven biển (tu sửa, nâng cấp đê kè biển, các tuyến giao thông huyết mạch, trọng điểm kết nối vùng KTB...).

Thời gian tới các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương có biển sẽ tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững KTB đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tỉnh đề ra. Toàn tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững KTB dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Giữ gìn giá trị truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa đi đôi với xây dựng, gắn kết, thân thiện với biển./.

Thanh Thúy


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com