Từ 10-8 giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

07:08, 20/08/2020

Cục Thuế tỉnh vừa có Thông báo số 3615/TB-CT phổ biến chính sách mới của Chính phủ về giảm tiền thuê đất (TTĐ) năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 10-8-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm TTĐ năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ. Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-8-2020. Cụ thể: Giảm 15% TTĐ phải nộp của năm 2020, không thực hiện giảm trên số TTĐ còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp (nếu có) đối với: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả TTĐ hàng năm phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVD-19. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. 

Hồ sơ đề nghị giảm TTĐ gồm: Giấy đề nghị giảm TTĐ năm 2020 của người thuê đất; Bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nộp từ ngày 10-8-2020 đến hết ngày 31-12-2020 bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số TTĐ được giảm và ban hành Quyết định giảm TTĐ theo quy định. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm TTĐ theo quy định của Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra phát hiện người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm TTĐ thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách Nhà nước số TTĐ đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm. Trường hợp người thuê đất đã nộp TTĐ của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm TTĐ có phát sinh thừa TTĐ thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào TTĐ của kỳ sau hoặc năm tiếp; trường hợp không còn kỳ phải nộp TTĐ tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa.

Thông báo được đăng tải trên website Cục Thuế tỉnh và gửi Chi cục Thuế các huyện, khu vực để người nộp thuế tiện theo dõi cập nhật và thực hiện./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com