Triển khai kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, quản lý giám sát bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa 2020

08:06, 03/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16-12-2019 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2020, ngày 2-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, quản lý giám sát bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa 2020.

Sở NN và PTNT yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV), Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, phòng chuyên môn của các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý bệnh, phòng trừ rầy lưng trắng cho lãnh đạo, chuyên viên phòng NN và PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn hoàn thành trước ngày 20-6. Thực hiện điều tra định kỳ theo quy định 1 lần/tuần, điều tra bổ sung 1 lần/tuần; thu thập mẫu lúa, mẫu rầy 1 lần/tuần tại 3 điểm/huyện, đảm bảo tối thiểu 3 mẫu rầy (ít nhất 20 con rầy/mẫu) và 3 mẫu lúa (3 khóm lúa có biểu hiện bệnh lùn sọc đen); chú trọng thu thập mẫu giám định ở các thời điểm quan trọng; khi cần thiết sẽ tiếp tục lấy mẫu rầy, mẫu lúa vào cuối tháng 9-2020. Thường xuyên thu thập, giám định mẫu rầy lưng trắng, mẫu lúa. Tăng cường điều tra định kỳ và bổ sung, rà soát mật độ rầy để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Hướng dẫn nông dân chủ động xử lý hạt giống, phun tiễn chân mạ bằng thuốc trừ rầy đặc hiệu trước khi mạ ra ruộng cấy 2-3 ngày; trừ rầy trên những diện tích ruộng bỏ hoang; riêng lúa gieo sạ xử lý hạt giống, phun thuốc sau khi xuống giống 15-20 ngày khi trên ruộng có mật độ rầy và mẫu được phân tích có kết quả dương tính. Tổ chức phun trừ rầy lứa 4 (lứa quan trọng nhất) triệt để từ cuối tháng 7, đầu tháng 8; rầy lứa 5 cuối tháng 8, đầu tháng 9 bằng bộ thuốc có hiệu lực trừ rầy cao và ít ô nhiễm môi trường. Kết hợp phòng trừ rầy với việc phát hiện và nhổ vùi, tiêu hủy cây bệnh.

Để thực hiện tốt những yêu cầu trên, Sở NN và PTNT yêu cầu Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thâm canh lúa mùa 2020; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông và các địa phương tuyên truyền hướng dẫn cho người dân bằng nhiều hình thức (phát tờ rơi, loa tuyên truyền lưu động, thực hiện các chuyên mục trên Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh…). Điều tra, phát hiện sớm rầy lưu trú sau vụ xuân, các lứa rầy phát sinh trong sản xuất vụ mùa 2020; thường xuyên giám định mẫu rầy, mẫu lúa; tham mưu các biện pháp chỉ đạo phòng, chống bệnh hiệu quả và kịp thời. Thông báo sớm kết quả điều tra, giám định vi-rút và chủ động đề xuất các biện pháp xử lý. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen trong vụ mùa 2020. Chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá diễn biến dịch bệnh lùn sọc đen và tính hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch bệnh năm 2020 trước ngày 30-11. Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng các mô hình phòng, chống bệnh lùn sọc đen; viết tin, bài tuyên truyền biện pháp tổng hợp phòng, chống bệnh lùn sọc đen; tổ chức phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tập huấn kỹ thuật phòng, chống bệnh lùn sọc đen./.

Ngọc Ánh


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com