Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

07:05, 17/05/2020

Trong các ngày 15, 16-5-2020 Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch các KCN phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế và thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Đến nay, 6/9 KCN được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Có 3 KCN là: Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh đã đi vào hoạt động. KCN Dệt may Rạng Đông đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp; KCN Mỹ Thuận đang hoàn thiện thủ tục để Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; KCN Hồng Tiến đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch vị trí và tính chất là KCN đô thị dịch vụ; KCN Bảo Minh đang đề nghị điều chỉnh mở rộng thêm 50ha. Trong 5 năm qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 45 dự án mới, trong đó có 24 dự án đầu tư nước ngoài và 21 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5.431,74 tỷ đồng và 506,43 triệu USD; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 125 dự án, trong đó có 33 dự án tăng vốn với 1.104,28 tỷ đồng và 172,65 triệu USD; gia hạn tiến độ thực hiện cho 28 dự án tại các KCN Hòa Xá, Mỹ Trung và Bảo Minh... Lũy kế đến tháng 5-2020, các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 187 dự án đầu tư của 158 nhà đầu tư; trong đó có 48 dự án đầu tư nước ngoài; tổng số vốn đăng ký 13.473 tỷ đồng và 989,081 triệu USD, vốn thực hiện 6.313 tỷ đồng, bằng 46,85% vốn đăng ký và 570,644 triệu USD, bằng 57,69% vốn đăng ký. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015-2020 đạt 108.100 tỷ đồng, tăng 214% so với giai đoạn 2010-2015; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 3.842 triệu USD; góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 4,6 vạn lao động với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đạo đức công chức, viên chức; thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước giúp các doanh nghiệp trong KCN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu đến năm 2025: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 205.180 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; tạo việc làm cho 6,5 vạn lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng./. 

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com