Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

08:05, 06/05/2020

Ngày 4-5-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu thực hiện công tác giám sát đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành liên quan. Phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn khu dân cư; nêu cao trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội, để triển khai hiệu quả công tác giám sát. Công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phải đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm; Đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không công khai minh bạch và các biểu hiện lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Về nội dung và trách nhiệm giám sát: Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp huyện, cấp xã, phối hợp với LĐLĐ cấp huyện, ngành LĐ-TB và XH và các cơ quan liên quan giám sát việc lập danh sách, việc công khai, niêm yết danh sách và việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trong diện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Công văn số 51/UBND của UBND tỉnh. Thực hiện giám sát các nội dung (việc lập danh sách, niêm yết danh sách, chi trả hỗ trợ) trong suốt thời gian theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện ngay từ đầu tại thời điểm lập danh sách các đối tượng, tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ và giám sát sau khi hoàn tất việc chi trả kinh phí. Tổng hợp kết quả giám sát kịp thời, báo cáo MTTQ tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy./.

Viết DưBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com