Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chính phủ điện tử

07:02, 12/02/2020

Sáng 12-2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo Xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử (CQĐT) các bộ, ngành và địa phương. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về CPĐT. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh:
VGP/Quang Hiếu

Báo cáo tại hội nghị cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 được ban hành, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn Nhà nước và tư nhân đều chung tay tham gia xây dựng CQĐT. Nhờ đó, công tác triển khai xây dựng CPĐT trong năm 2019 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, hành chính công xuyên suốt, làm chủ công nghệ về CPĐT. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện. Từ thời điểm khai trương (9-12-2019) đến nay, đã có 47.377 tài khoản đăng ký; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945 nghìn hồ sơ đồng bộ trạng thái; có 9/22 bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính từ thời điểm khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (ngày 12-3-2019) đến ngày 10-2-2020 đã có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục. Tuy nhiên, công tác xây dựng CPĐT năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như: Chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai CPĐT. Trên 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công. Hạ tầng kỹ thuật nhiều cơ quan Nhà nước chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. An toàn, an ninh mạng còn hạn chế, nhiều bộ, tỉnh gần như chưa có bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Chưa có nguồn ngân sách ổn định nên chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh phí cho phát triển CPĐT. Thiếu chiến lược đào tạo cán bộ, công chức, viên chức để hình thành phương thức quản lý, điều hành sử dụng dữ liệu. Số  lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 4) được cung cấp còn thấp, mới đạt khoảng 10,76%, trong khi mục tiêu đến năm 2020 phải đạt 30%... 

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định. Ảnh: Thanh Thúy

Năm 2020, là năm đầu tiên Việt Nam chuyển sang chính phủ số, chính quyền số, vì vậy Ủy ban Quốc gia về CPĐT đề ra 4 mục tiêu cụ thể gồm: Hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra vào năm 2020 tại Nghị quyết số 17/NQ- CP (đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4); Chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan Nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng từ 50% lên 100%; phấn đấu 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối với nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia; 100% các bộ, ngành, địa phương có Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban Quốc gia về CPĐT xác định rõ 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong triển khai CPĐT năm 2020 gồm: Xây dựng, ban hành Chiến lược, hành lang pháp lý phát triển CPĐT; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống đào tạo CPĐT; đầu tư, nâng cấp các hệ thống hạ tầng CPĐT tại các bộ, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tham luận về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, cản trở và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng CPĐT, làm cho Chính phủ minh bạch hơn, thay đổi cách tương tác giữa Chính phủ với doanh nghiệp và người dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng CPĐT của Việt Nam, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại; chủ động đề ra nhiệm vụ, giải pháp mới và huy động toàn bộ hệ thống chính quyền và người dân cùng vào cuộc. Trong năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT theo quý, tháng để đến hết 2020 đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; có trách nhiệm kết nối trực tuyến Cổng cung cấp dịch vụ công của ngành, địa phương mình để tích hợp, cung cấp thông tin cho Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến toàn quốc. Phải ưu tiên sử dụng ngân sách hàng năm và chủ động huy động, bố trí hợp lý kinh phí phục vụ triển khai xây dựng CPĐT, đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Trong năm 2020, tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng cho CPĐT gồm: hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng môi trường pháp lý, chiến lược, kế hoạch phát triển CPĐT cho giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho CPĐT; ưu tiên thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Riêng Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có báo cáo đề xuất mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về CPĐT theo hướng đảm nhiệm thêm nhiệm vụ chỉ đạo triển khai chuyển đổi số quốc gia và phát triển đô thị thông minh./.

Thanh Thúy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com