Tăng cường thực hiện Năm An toàn giao thông 2020

07:02, 12/02/2020

Ngày 11-2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2020.

UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND và Ban ATGT các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công chủ đề Năm ATGT 2020 là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự ATGT, lồng ghép mục tiêu ATGT, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án, quy hoạch của tỉnh, của các địa phương và các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, đảm bảo ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hiện có; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là tại thành phố Nam Định và trung tâm các huyện, các thị trấn, thị tứ. 

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 13, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020 theo tinh thần triệt để thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT./. 

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com