Triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm

05:07, 11/07/2019

Ngày 11-7, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Toàn ngành đã tích cực cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai và kế toán thuế; đảm bảo hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Cục Thuế tỉnh đã thực hiện 401 cuộc thanh tra, kiểm tra; truy thu, truy hoàn, phạt 34 tỷ 849 triệu đồng. Ban hành 36.612 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp; ban hành 225 quyết định cưỡng chế thu vào ngân sách gần 15 tỷ đồng; xác minh thông tin của 180 doanh nghiệp nợ đọng thuế; mời 186 doanh nghiệp làm việc về tình hình nợ đọng thuế. Đến hết ngày 30-6, đã đôn đốc, thu hồi được 69,7 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2018. Tổng ước nợ đến 30-6 còn 438 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu nội địa của tỉnh là 2.443 tỷ đồng, đạt 57% dự toán Trung ương và 53% dự toán tỉnh giao, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nội địa, trừ tiền thu sử dụng đất, là 1.353,2 tỷ đồng, đạt 45% dự toán Trung ương, 44% dự toán tỉnh và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Để hoàn thành vượt mức dự toán năm 2019 được Trung ương, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và tỉnh giao, trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước: rà soát khai thác nguồn thu, đối tượng thu; tăng cường chống thất thu thuế qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Tổ chức triển khai xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020; dự kiến thu ngân sách 3 năm 2020-2022 và dự kiến thu ngân sách 5 năm giai đoạn 2020-2025 theo các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đảm bảo đúng luật thu và phù hợp với khả năng tăng trưởng kinh tế tại từng địa bàn. Thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Ngọc ÁnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com