Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 89% dân số

07:06, 04/06/2019

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến đầu tháng 6-2019, cả nước có 84 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 89% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tới tháng 6 là 14,6 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 347 nghìn người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp là 12,87 triệu người.

Trong tháng 5-2019, toàn ngành Bảo hiểm xã hội thu được 33.545 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 5-2019, toàn ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm; trong đó: thu bảo hiểm xã hội 91.796 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 6.892 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế 37.350 tỷ đồng.

Về giải quyết công tác bảo hiểm xã hội, trong tháng 5-2019, cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, ước toàn ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Cũng trong tháng 5, ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 93.280 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.258 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề./.

Theo baotintuc.vn

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com