Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2015 toàn tỉnh đạt 129,45 triệu đồng

08:04, 13/04/2016

Ngày 8-4-2016, Cục Thống kê tỉnh thông báo số liệu chính thức về giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất canh tác năm 2015.

Theo đó, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh lần lượt là 129,45 triệu đồng/ha; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất canh tác là 101,97 triệu đồng. Giá trị tương ứng của các huyện, thành phố trên địa bàn lần lượt là: Thành phố Nam Định 92,63 triệu đồng/ha; 90,55 triệu đồng/ha; Mỹ Lộc 94,01 triệu đồng/ha; 91,76 triệu đồng/ha; Vụ Bản 98,41 triệu đồng/ha; 94,89 triệu đồng/ha; Ý Yên 97,62 triệu đồng/ha; 95,22 triệu đồng/ha; Nghĩa Hưng 167,23 triệu đồng/ha; 106,20 triệu đồng/ha; Trực Ninh 112,05 triệu đồng/ha; 105,84 triệu đồng/ha; Xuân Trường 103,08 triệu đồng/ha; 98,51 triệu đồng/ha; Giao Thủy 202,15 triệu đồng/ha; 107,94 triệu đồng/ha; Hải Hậu 135,54 triệu đồng/ha; 111,81 triệu đồng/ha./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com