Khối các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tổ chức ký giao ước thi đua

08:03, 23/03/2012

Ngày 20-3-2012, Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2011, ký giao ước thi đua năm 2012.

Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy gồm có 10 đơn vị, gồm Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Báo Nam Định, Trường Chính trị Trường Chinh, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Năm 2011, các  đơn vị trong khối đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong năm 2011, khối các cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã có 2 đơn vị được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, 8 đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương khen thưởng.

Tai hội nghị, các đơn vị trong khối đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2012 với 5 nội dung chủ yếu, trong đó tập trung vào việc tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác và đời sống; phấn đấu xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc. Nhiều đơn vị trong khối đăng ký phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc./.

Phương MaiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com