Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII)

08:03, 23/03/2012

Ngày 22-3-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2012, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I-2012, trong điều kiện có nhiều khó khăn như lạm phát vẫn ở mức cao, thời tiết, dịch bệnh trên người và gia súc diễn biến phức tạp ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo các cấp uỷ Đảng khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị. Các cấp uỷ đã triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đội ngũ đảng viên năm 2011; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức cho nhân dân đón Tết Nhâm Thìn vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.263 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 4.162 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý điều hành là 2.152 tỷ đồng, tăng 807 tỷ đồng với kế hoạch. Trong sản xuất nông nghiệp, đã ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ cho phép. Công tác xây dựng nông thôn mới được các địa phương, đơn vị triển khai tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, trong đó huyện Hải Hậu đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Thắng
Các đại biểu dự Hội nghị.  Ảnh: Việt Thắng

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, tiến hành thảo luận thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2012, Chương trình kiểm tra giám sát năm 2012, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả các ngành, các địa phương đạt được trong quý I-2012. Mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực cố gắng, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư cũng có nhiều chuyển biến, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển tăng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các địa phương tập trung chỉ đạo đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí cũng lưu ý các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác thu ngân sách, có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2012, đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện 7 Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, xiết chặt kỷ luật công vụ, tránh tình trạng gây sách nhiễu tại các cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó các cấp uỷ cần tập trung chỉ đạo đại hội các đoàn thể như Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Công đoàn các cấp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có kết quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khoá XI, trong đó tập trung vào nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vì vậy yêu cầu các cấp uỷ Đảng thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện với quyết tâm cao, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải triển khai, nhất là công tác quán triệt nghị quyết, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn việc thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị./.

Hoài PhươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com